Leeftijdsdiscriminatie: Ook Unia trekt aan de alarmbel

Leeftijdsdiscriminatie: Ook Unia trekt aan de alarmbel

Grootvader met kleinkind leeftijdsdiscriminatie unia corona

Half mei 2020 klaagde de Vlaamse Ouderenraad de leeftijdsdiscriminatie aan die gepaard gaat met de versoepelde coronamaatregel waarbij grootouders jonger dan 65 jaar terug op hun kleinkinderen kunnen passen. Die maatregel vertrekt volledig vanuit een simplistische leeftijdsgrens en kan volgens ons niet door de beugel. Ook Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, schaart zich achter die mening.

Unia roept de overheid op om erover te waken dat de versoepeling van de maatregelen 65-plussers niet discrimineert, stigmatiseert of kinderlijk behandelt.

“65-plussers krijgen bij de versoepeling van de coronamaatregelen steeds vaker andere regels opgelegd dan de rest van de bevolking. Nochtans is de ene 65-plusser de andere niet. Volgens Unia zijn er genoeg alternatieven om niet op basis van leeftijd een onderscheid te maken, maar bijvoorbeeld wel op basis van de reële gezondheidstoestand.”

Unia, interfederaal gelijkekansencentrum

Lees het volledige artikel op de website van Unia.

Mogelijkheid om leeftijdsdiscriminatie te melden

De Vlaamse Ouderenraad wijst er op dat grootouders van 65 jaar en ouder deze leeftijdsdiscriminatie nog steeds kunnen melden bij Unia. Dat kan via het gratis nummer 0800 12 800 of online via de website van Unia.

Toegevoegd op 29 mei 2020