Actieplan Sterk Sociaal Werk

Actieplan Sterk Sociaal Werk

sterk sociaal werk

In 2018 ging de eerste sociaalwerkconferentie door. Een bijeenkomst die heel wat sociaal werkers samenbracht om na te denken over de uitdagingen waar de sector voor staat. In navolging van die conferentie ligt er nu een actieplan Sterk Sociaal Werk klaar. Het gaat om een ambitieus vijfjarenplan dat het sociaal werk wil versterken.

17 acties

Eerder werden al 8 uitdagingen voor het sociaal werk geïdentificeerd. Nu worden hier 17 concrete acties aan gekoppeld, telkens vergezeld van enkele mogelijke initiatieven ter inspiratie. Niet alles dat in het actieplan staat moet gerealiseerd worden, er is enkel een inspanningsverbintenis. Wel worden er 4 speerpunten prioritair naar voor geschoven:

  • Het maatschappelijk draagvlak voor sterk sociaal werk vergroten
  • Bruggen bouwen naar andere disciplines en organisaties om meer multidisciplinaire samenwerking te creëren
  • Inzetten op diversiteit zodat de superdiverse context beter weerspiegeld wordt
  • Antwoorden formuleren op de vragen en uitdagingen die de vermarkting en de opkomst van burgerinitiatieven met zich meebrengen

Platformen Sterk Sociaal Werk

Ter ondersteuning werden 6 regionale platformen ingericht. Deze platformen zijn plekken voor uitwisseling van praktijkvoorbeelden, maar moeten ook een lokale dynamiek rond sterk sociaal werk creëren. Ze zijn rechtstreeks verbonden met het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk dat op basis van hun input de uitvoering van het actieplan monitort en evalueert. Het Vlaams Platform wil de dynamiek die ontstaan is in het werkveld na de sociaal werkconferentie in 2018 levendig houden. Daarnaast zal het platform de dialoog aangaan met beleidsmakers en de volgende sociaal werkconferentie organiseren in 2022.

Meer weten?

Neem een kijkje op de vernieuwde website van Sterk Sociaal Werk voor beknopte informatie. Je vindt er ook het volledige actieplan dat je meer achtergrond meegeeft en waarin alle actiepunten op een rijtje gezet worden.

Toegevoegd op 24 Januari 2020