oudere in ziekenhuis
16 oktober 2020

Vlaamse Ouderenraad formuleert 5 aanbevelingen voor PVF

Advies 2020/2 over persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg

De eerste stappen richting persoonsvolgende financiering (PVF) in de ouderenzorg werden tijdens de vorige legislatuur gezet. De nieuwe Vlaamse regering besloot verder te gaan op de ingeslagen weg en wil tegen het einde van de beleidsperiode PVF uitrollen in de ouderenzorg. De Vlaamse Ouderenraad nam het nieuwe financieringssysteem onder de loep. Op basis van onze analyse formuleren we 5 beleidsaanbevelingen.

Lees meer Download PDF
regeerakkoord regering ouderen de croo
01 oktober 2020

Wat belooft de nieuwe regering voor ouderen? Onze eerste blik op het federaal regeerakkoord.

Na 494 dagen onderhandelen is het zover: de nieuwe federale regering is een feit. In 84 bladzijden schetst de regering De Croo haar plannen voor de komende beleidsperiode. In dat akkoord vindt de Vlaamse Ouderenraad verschillende van zijn prioriteiten voor ouderen terug. “Dat stemt ons hoopvol”, zegt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad, “al blijven we toch met vragen zitten. Rond de toegang van ouderen tot geestelijke gezondheidszorg vinden we bijvoorbeeld weinig terug.

Lees meer
medicatie psycholoog ouderen kopzorgen apache
25 september 2020

Medicatiegebruik bij ouderen in schril contrast met bezoek aan de psycholoog

De Vlaamse Ouderenraad is gealarmeerd door het medicatiegebruik bij ouderen tijdens de coronacrisis. In mei gaf ongeveer één op de vijf 65-plussers aan meer slaap- en kalmeringsmiddelen te gebruiken dan voor de coronamaatregelen. Daartegenover staat dat ouderen weinig psychologische hulp krijgen, omwille van het taboe dat rust op de psycholoog en door de vaak ontoegankelijke hulpverlening. Stafmedewerker Justine Rooze en directeur Nils Vandenweghe gingen in gesprek met onafhankelijke nieuwssite Apache.

Lees meer
Vlaamse Ouderenraad vraagt 5 garanties voor ouderen in coronatijden
10 september 2020

Vlaamse Ouderenraad vraagt 5 garanties voor ouderen in coronatijden

Ouderen stonden tijdens de coronacrisis mee in het oog van de storm. Meer dan ooit hadden zij het gevoel dat er boven hun hoofd beslissingen werden genomen. Voor velen van hen blijft dat gevoel ook nu voortleven.
 
Vandaag doen zij hun verhaal. De Vlaamse Ouderenraad ging in gesprek met bijna 50 ouderen in een kwetsbare situatie en hun omgeving. Hun ervaringen en signalen vormen de basis voor 5 garanties. Wie oud is moet daar in de toekomst op kunnen vertrouwen.
 
Lees meer
coronataks ouderen
15 mei 2020

Opinie: Waarom een coronataks op ouderen een onzinnig idee is

De coronacrisis dwingt ons om op verschillende terreinen na te denken over een exit strategie. Ook op economisch vlak, want deze coronacrisis zal ons duur komen te staan. Letterlijk. Een voorstel dat in het oog springt, gelanceerd door gedragseconoom Jan-Emmanuel De Neve, is een coronataks die oudere generaties zouden moeten betalen. De Vlaamse Ouderenraad hekelt het voorstel. 

Lees meer
familie grootouders kleinkinderen tuin gezellig corona sociaal contact
24 april 2020

Welk perspectief voor ouderen binnen de exit strategie? Concrete insteken voor Veiligheidsraad.

De voorbije weken zijn er ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De voorbije dagen kwam het debat en de besluitvorming op gang om een aantal van die maatregelen op termijn te versoepelen. Daarbij merkt de Vlaamse Ouderenraad dat zowel de negatieve beeldvorming als de enkelvoudig afgebakende leeftijdsgrens van 65 op onbegrip stuit bij heel wat ouderen. Op basis van die signalen van onderuit, bezorgde de Vlaamse Ouderenraad deze week een nota aan de Nationale Veiligheidsraad.

Lees meer
ouderen beleidsparticipatie ouderenbeleidsplan
10 Januari 2020

Uitgangspunten voor het nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan

Advies 2019/5 over de uitwerking van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025

De nieuwe Vlaamse regering heeft de opmaak van een nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan aangekondigd, ter opvolging van het vorige plan dat in 2020 teneinde loopt. Het nieuwe plan zal de periode 2020-2025 overspannen en moet aandacht voor de noden van ouderen in elk beleidsdomein verankeren.

Lees meer Download PDF
Eenzame oudere speelt spelletje
10 Januari 2020

Vlaamse Ouderenraad vraagt engagement van beleidsmakers in de strijd tegen eenzaamheid

Advies 2019/4 over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen

Langdurige eenzaamheid heeft een nefaste impact op mens en samenleving. Het accent op de strijd tegen eenzaamheid in het Vlaams Regeerakkoord is dan ook terecht. Onder meer in het aankomend nieuw Vlaams ouderenbeleidsplan belooft de regering specifieke aandacht voor eenzaamheid. De Vlaamse Ouderenraad boog zich alvast over het eenzaamheidsvraagstuk en reikt minister Beke een advies aan over de aanpak van eenzaamheid bij ouderen.

Lees meer Download PDF
Vrouw op fiets
20 december 2019

Basisbereikbaarheid: brief aan de vervoerregioraden

De Vlaamse Ouderenraad pleit in een brief aan de verschillende vervoerregioraden voor voldoende aandacht voor de vervoersnoden van ouderen, zeker bij de invulling van het vervoer op maat. Dit vraagt om aandacht voor de drempels waar ouderen op botsen wanneer ze zich willen verplaatsen, maar ook om het betrekken van ouderen zelf.

Lees meer
Vrouw met hond aan bushalte
07 november 2019

Vlaamse Ouderenraad vraagt meer aandacht voor wonen als bepalende factor om goed ouder te worden

Advies 2019/3 over een domeinoverschrijdend actieplan rond kwaliteitsvol wonen in de thuisomgeving, in elke levensfase

Met het oog op de vergrijzing trekt Vlaanderen terecht de kaart van zo lang mogelijk in eigen huis of buurt wonen, ook voor ouderen met zorgnoden. Dat vraagt echter een geïntegreerd beleid, met oog voor zowel de kwaliteit van de woning, als van de woonomgeving. Ook de mogelijkheden tot sociale en culturele participatie, de zorg- en dienstverlening, en preventie en ondersteuning voor mensen in een kwetsbare situatie zijn daarbij van cruciaal belang.

Lees meer Download PDF