Nieuw advies over het Vlaams Dementieplan

Nieuw advies over het Vlaams Dementieplan

Nieuw advies over het Vlaams Dementieplan

Advies 2021/4 naar aanleiding van het Vlaams dementieplan 2021-2025
dementieplan

De komende jaren staan we voor een grote toename van het aantal personen met dementie. Schattingen spreken over zo’n 283.000 personen met dementie tegen 2070. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vandaag. De uitdagingen voor wie geconfronteerd wordt met de aandoening zijn groot. De Vlaamse overheid werkte een nieuw Vlaams dementieplan uit dat personen met dementie en hun mantelzorgers de komende jaren perspectief moet bieden op de nodige ondersteuning.

De Vlaamse Ouderenraad werd om advies gevraagd en nam de ambities in het plan kritisch onder de loep. En omdat een dementiebeleid volgens ons tot stand moet komen samen met personen met dementie, gingen we ook met hen in gesprek.

Ervaringen van personen met dementie

Voor de Vlaamse Ouderenraad moet het dementiebeleid aangestuurd worden vanuit de noden en ervaringen van personen met dementie en hun mantelzorgers. Ook voor dit advies gingen we daarom met hen in gesprek.

Naast dialoog met personen met dementie en hun mantelzorgers schetst de Vlaamse Ouderenraad nog enkele andere pijlers voor een geïntegreerd en kwaliteitsvol dementiebeleid. Zo moet het bevorderen van de participatie van personen met dementie aan de samenleving voorop staan. Daarnaast is de realisatie van een divers zorg- en ondersteuningsaanbod cruciaal. Dat moet bovendien inspelen op de uiteenlopende noden van personen met dementie en hun omgeving: van een alerte detectie en een zorgzame diagnose, over een warme opvolging nadien, tot kwaliteitsvolle zorg, zowel thuis als in het woonzorgcentrum. Ten slotte dient specifieke aandacht te gaan naar de noden van mantelzorgers en ouderen met dementie in een kwetsbare positie.

Concreet engagement in dementieplan ontbreekt

De pijlers die de Vlaamse Ouderenraad naar voor schuift, zien we ook in het nieuwe Vlaams dementieplan terugkomen. Bovendien sluit het dementieplan af met enkele acties, gericht op specifieke doelgroepen. Toch zien we ook enkele gemiste kansen. En het concrete engagement dat de Vlaamse overheid de komende jaren aangaat blijft bijzonder vaag, want een concrete timing en budgettaire inspanningen ontbreken zowat overal in het plan.

Vlaamse Ouderenraad lid van het monitoringcomité

Het nieuwe dementieplan zal de komende jaren opgevolgd worden door een monitoringcomité. Naast het Expertisecentrum Dementie, de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Vlaamse werkgroep van personen met dementie, maakt ook de Vlaamse Ouderenraad hier deel van uit. We waarderen deze uitnodiging om het dementiebeleid mee op te volgen en kijken er naar uit om de acties meer concreet vorm te zien krijgen.

Meer lezen?

Benieuwd naar het volledige advies van de Vlaamse Ouderenraad? Je kan het hier inkijken.

Het Vlaams dementieplan vind je hier terug.

Categorie