dementieplan
16 december 2021

Nieuw advies over het Vlaams Dementieplan

Advies 2021/4 naar aanleiding van het Vlaams dementieplan 2021-2025

De uitdagingen voor wie geconfronteerd wordt met dementie zijn groot. De Vlaamse overheid werkte een nieuw Vlaams dementieplan uit dat personen met dementie en hun mantelzorgers de komende jaren perspectief moet bieden op de nodige ondersteuning. De Vlaamse Ouderenraad werd om advies gevraagd en nam de ambities in het plan kritisch onder de loep. En omdat een dementiebeleid volgens ons tot stand moet komen samen met personen met dementie, gingen we ook met hen in gesprek.

Lees meer
kopzorgen 22 voorstellen
17 november 2021

Advies 2021/3: Over beleidsuitdagingen rond psychisch welzijn op oudere leeftijd

1 op 5 ouderen tussen 65 en 74 worstelt met zijn mentaal welzijn. Bij 75-plussers gaat het zelfs om bijna 1 op 3 ouderen. Met het ouder worden, volgt vaak een confrontatie met verlieservaringen, ingrijpende levensveranderingen en zingevingsvraagstukken. Als die zich opstapelen, groeit de druk op het psychisch welzijn. Toch mist het op veel vlakken nog aan een structureel beleid rond het psychisch welzijn van ouderen, en vinden ouderen vaak moeilijk gepaste hulp.De Vlaamse Ouderenraad doet in een advies 22 beleidsaanbevelingen.

Lees meer
privatisering
06 oktober 2021

Vlaamse Ouderenraad ondertekent open brief over privatisering van de zorg

Eerder dit jaar al was de Vlaamse Ouderenraad te gast op een parlementaire hoorzitting rond de discussie over de voorgestelde wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur. Die wijzigingen zetten de deur open zetten voor privatisering, vermarkting of commercialisering van de zorg. We kaartten tijdens de hoorzitting verschillende vragen en bezorgdheden aan vanuit het perspectief van ouderen met zorgnoden.Toch ligt het voorstel nog steeds op tafel. De Vlaamse Ouderenraad ondertekent daarom mee de open brief van heel wat zorgvertegenwoordigers.

Lees meer
ouderenbeleidsplan
01 oktober 2021

Advies 2021/2: Ontwerp van het Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025

Elke Vlaamse regering maakt een Vlaams ouderenbeleidsplan. Dat moet de positie van ouderen in Vlaanderen bevorderen en ervoor zorgen dat ze volwaardig aan het maatschappelijke leven kunnen blijven deelnemen. Het ontwerp voor dat plan voor 2020-2025 ligt nu op tafel. De Vlaamse Ouderenraad werd dan ook gevraagd om daar advies op te geven.

Lees meer
decreet lokaal bestuur
02 juli 2021

Voorgestelde wijziging Decreet Lokaal Bestuur zet deur open voor meer marktwerking in de zorg

Vlaamse Ouderenraad te gast op hoorzitting

Privatisering, vermarkting, commercialisering, … Wellicht zag je deze termen de laatste tijd wel eens passeren. Ze worden gretig gebruikt in de discussies over de voorgestelde wijziging van het Decreet Lokaal Bestuur. Maar waarover gaat de discussie eigenlijk? En moeten we ons zorgen maken? De Vlaamse Ouderenraad was begin deze week te gast op een parlementaire hoorzitting rond deze discussie. We kaartten er vanuit het perspectief van ouderen met zorgnoden verschillende vragen en bezorgdheden aan.

Lees meer
Paula Sémer
27 mei 2021

Paula Sémer maakt kopzorgen bespreekbaar. Doe je mee?

De Vlaamse Ouderenraad is in het kader van de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg op zoek naar kopzorgen en tips van ouderen en hun omgeving. In een videoboodschap roept boegbeeld Paula Sémer je op om kopzorgen zichtbaar te maken op het daarvoor bestemde digitaal prikbord.
Lees meer
rechten ouderen
30 maart 2021

Wanneer rechten voor alle ouderen?

Open brief aan mevrouw Wilmès

Op dit ogenblik vindt een belangrijke vergadering van de Verenigde Naties plaats. Op deze vergadering komt de conventie voor rechten voor ouderen overal ter wereld ter sprake. Het Belgische parlement stemde een resolutie waarin België een voortrekkersrol zou spelen in deze conventie. Maar de vertegenwoordigers van ons land zijn niet van plan gehoor te geven aan deze resolutie.

Lees meer
thuiswonende ouderen corona
19 februari 2021

Vlaamse Ouderenraad reageert op Radio 1: “Thuiswonende ouderen zien nog geen perspectief. Er is veel gemis"

Deze week raakte bekend dat er versoepelingen op komst zijn in woonzorgcentra en dat bewoners op meer sociale contacten kunnen rekenen. De Vlaamse Ouderenraad is zeer verheugd met dat nieuws, maar ook ouderen die thuis wonen willen snel perspectief. Voorzitter Jul Geeroms reageerde in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Lees meer
Loketten nmbs
01 februari 2021

1 op 3 NMBS loketten sluit de deuren: Vlaamse Ouderenraad reageert verontwaardigd

Tegen eind 2021 sluit de NMBS 44 van de 135 loketten in België. Daar bovenop beperkt de vervoersmaatschappij de openingsuren in 37 andere stations. “Hallucinant”, vindt de Vlaamse Ouderenraad. “De NMBS lijkt misbruik te maken van de huidige coronacrisis om essentiële dienstverlening structureel af te bouwen.” De Ouderenraad vraagt aan de bevoegde minister om stappen te ondernemen.  

Lees meer