Advies 2021/3: Over beleidsuitdagingen rond psychisch welzijn op oudere leeftijd

Advies 2021/3: Over beleidsuitdagingen rond psychisch welzijn op oudere leeftijd

Advies 2021/3: Over beleidsuitdagingen rond psychisch welzijn op oudere leeftijd

kopzorgen 22 voorstellen

1 op 5 ouderen tussen 65 en 74 worstelt met zijn mentaal welzijn. Bij 75-plussers gaat het zelfs om bijna 1 op 3 ouderen. Met het ouder worden, volgt vaak een confrontatie met verlieservaringen, ingrijpende levensveranderingen en zingevingsvraagstukken. Als die zich opstapelen, groeit de druk op het psychisch welzijn. Toch mist het op veel vlakken nog aan een structureel beleid rond het psychisch welzijn van ouderen, en vinden ouderen vaak moeilijk gepaste hulp.

Kopzorgen verdienen zorg

Daarom startte de Vlaamse Ouderenraad een jaar geleden de campagne Kopzorgen Verdienen Zorg. Een jaar lang bracht de Vlaamse Ouderenraad ouderen, experten en praktijkmedewerkers samen om noden, ervaringen en pijnpunten in kaart te brengen. Die verhalen maakten indruk. Psychische hulpverlening blijkt onvoldoende bekend bij ouderen. En medewerkers in de zorg weten nog te weinig hoe ze moeten omgaan met psychische noden van ouderen.

22 beleidsvoorstellen

Uit de gesprekken bleek dat er heel wat zaken bewegen op het terrein, maar dat die initiatieven vaak versnipperd zijn. Structureel beleid ontbreekt. Om de bevoegde ministers aan te zetten tot actie, lanceert de Vlaamse Ouderenraad 22 beleidsvoorstellen.

Deze voorstellen reiken hefbomen aan om tegemoet te komen aan diverse uitdagingen in de praktijk. Van de nood aan preventie van psychische problemen bij ouderen, over het garanderen van warme opvolging en zorg wanneer ouderen worstelen met hun psychisch welzijn, tot aandacht voor de barrières waar ouderen die geconfronteerd worden met ernstige psychiatrische problemen en fysieke zorgnoden of dementie op botsen.

Meer weten?

Lees hier ons advies over de beleidsuitdagingen rond psychisch welzijn op oudere leeftijd. Of surf naar www.kopzorgen.be.

Categorie