energiemaatregelen ouderen
22 september 2022

Energiemaatregelen onvoldoende oog voor kwetsbare ouderen

Vlaamse Ouderenraad vraagt meer maatwerk

De maatregelen die de Vlaamse regering neemt omwille van de energiecrisis moeten veel meer afgestemd worden op de barrières waar kwetsbare ouderen op botsen, stelt de Vlaamse Ouderenraad. “Ouderen wonen vaker in verouderde, slecht geïsoleerde huizen, terwijl ze op extra drempels botsen om hun woning aan te pakken. In deze crisis mogen beleidsmakers niet enkel denken op maat van huiseigenaars tussen 30 en 50 jaar.

Lees meer
mantelzorg
08 juli 2022

Nieuw advies over het Vlaams Mantelzorgplan

Advies 2022/2 over het ontwerp van het Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024

Niet alleen kan een grote groep ouderen met zorgnoden rekenen op de ondersteuning van mantelzorgers, heel wat ouderen nemen ook zelf de rol van mantelzorger op. Achter de vanzelfsprekendheid en zorgzaamheid waarmee mantelzorgers zorgtaken opnemen, gaat niet zelden een ondersteuningsnood schuil. Met een nieuw Vlaams Mantelzorgplan gaat de Vlaamse overheid het engagement aan om die ondersteuning te verzekeren. De Vlaamse Ouderenraad werd om advies gevraagd op het ontwerp van dit plan.

Lees meer
ouderenbeleidsplan
17 juni 2022

Onze reactie op het Vlaams Ouderenbeleidsplan

Op 25 maart 2022 keurde de Vlaamse regering het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025 goed. De manier waarop we als Vlaamse Ouderenraad een bijdrage hebben kunnen leveren aan dat plan, stemt ons tevreden. Bovendien waarderen we de inhoud van het nieuwe plan. Toch zien we enkele belangrijke pijnpunten.

Lees meer
eenzame oudere
10 juni 2022

“Bezoek in woonzorgcentra is altijd toegestaan”

Tijdens de coronacrisis kregen we heel wat verhalen te horen van bewoners van woonzorgcentra en hun omgeving. Zij konden zich niet vinden in de strenge bezoekbeperkingen die opgelegd werden. In de strijd tegen het coronavirus, werden bezoekers namelijk lange tijd geweerd uit de woonzorgcentra. Voor veel bewoners en hun naasten was dit een zware prijs om te betalen.

Lees meer
memorandum
14 mei 2022

Memorandum 2024: 8 speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk lokaal beleid

Hoe kan een lokaal bestuur het leven van ouderen verbeteren? De lokale verkiezingen van 2024 lijken misschien nog veraf, maar de Vlaamse Ouderenraad schuift nu al 8 belangrijke speerpunten voor een leeftijdsvriendelijk beleid naar voren.

Lees meer
factuur woonzorgcentrum
15 april 2022

Prijsstijgingen woonzorgcentra: Vlaamse Ouderenraad trekt (opnieuw) aan de alarmbel

Begin maart uitten we onze bezorgdheid over de steeds duurder wordende woonzorgfacturen. Ondertussen werden onze bezorgdheden bevestigd. Afgelopen week kregen we de eerste signalen van woonzorgcentra die hun prijzen door de hoge inflatie doen stijgen met 8%. We dringen daarom opnieuw aan bij Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, om de knelpunten in de tegemoetkomingen voor ouderen met zorgnoden weg te werken. Dat werd breed opgepikt in de media.

Lees meer
bejaarden
08 april 2022

3 termen waar we allergisch aan zijn

De beeldvorming van ouderen, daar zijn we als Vlaamse Ouderenraad extra alert voor. In beelden die we zien passeren, maar ook in het taalgebruik. Zo zijn er enkele termen waar we allergisch aan zijn. We leggen uit waarom we deze woorden de wereld uit willen.

Lees meer
dementie
25 maart 2022

Het Vlaams dementieplan onder de loep

In april 2021 bracht de Vlaamse Ouderenraad een advies uit naar aanleiding van het Vlaams dementieplan 2021-2025. Onze reactie op het advies goten we in een toegankelijk artikel, waarin de ambities die geformuleerd worden op het plan kritisch onder de loep worden genomen. Dat artikel kwam er op vraag van Geron, een online tijdschrift over ouder worden en samenleving.

Lees meer
woonzorgcentra onbetaalbaar
08 maart 2022

Woonzorgcentra in sneltempo onbetaalbaar

Door de hoge inflatie mogen woonzorgcentra en andere zorgvoorzieningen hun dagprijzen het komende jaar niet één maar twee keer indexeren. Dat communiceert het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daardoor dreigt de betaalbaarheid van woonzorgcentra in sneltempo nóg meer onder druk te komen te staan, waarschuwt de Vlaamse Ouderenraad. “Een woonzorgfactuur van gemiddeld € 1 800 die geïndexeerd wordt, versus een werknemerspensioen van € 1 250 dat geïndexeerd wordt, dat gaat over netto heel andere bedragen.

Lees meer
mensenrechten
03 februari 2022

Nieuw advies over Mensenrechteninstituut

Advies 2022/1 over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut

Ter voorbereiding van een Vlaams Mensenrechteninstituut, geeft de Vlaamse Ouderenraad advies aan de Vlaamse regering. Daarin uiten we onze bezorgdheden over de plannen die voorliggen.

Lees meer