Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet

Vlaams Woninghuurdecreet

Bij de start van het nieuwe jaar is ook het Vlaams Woninghuurdecreet van kracht. Maar let op, enkel voor schriftelijke huurcontracten die vanaf die datum ondertekend worden en voor mondelinge huurcontracten. Voor alle schriftelijke huurcontracten die voor die datum werden afgesloten, blijft de bestaande huurwetgeving bestaan. Voor hen verandert er niks. Voor contracten die vanaf 2019 worden ondertekend wijzigt er wel heel wat, zoals de verhoogde huurwaarborg tot drie maanden.

Wat verandert er precies?

In het decreet staan nieuwigheden rond onder andere de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de huurwaarborg, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs. Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten. Informeer dus goed voor je als verhuurder een huurcontract opstelt of als huurder een contract ondertekent.

Geen centraal huurwaarborgfonds

Voor veel ouderen met een laag inkomen is het betalen van de hogere huurwaarborg absoluut niet vanzelfsprekend, en de vraag is of een huurwaarborglening daar veel aan zal veranderen. Zowel de Vlaamse Ouderenraad als het Netwerk tegen Armoede en de VVSG pleiten al langer voor een centraal huurwaarborgfonds. Alle huurwaarborgen zouden in dat fonds gecentraliseerd worden. Daarmee kunnen eventuele schade en huurachterstallen voorgeschoten worden. Doordat elke huurder zijn huurwaarborg in het fonds stort, verkleint ook de kans op discriminatie. De verhuurder zou niet kunnen achterhalen hoe de huurder zijn waarborg financiert. Ook voor ouderen met een laag inkomen biedt een centraal huurwaarborgfonds betere kansen om een woning op de private markt te kunnen huren.

Meer informatie

Meer informatie lees je op de website www.woninghuur.vlaanderen. Bestel er gratis de gedetailleerde brochures of handige flyers.

Op de website van de huurdersbond vind je aangepaste modeldocumenten en ‘vragen en antwoorden’. Het komende jaar zullen er ook artikels op deze website verschijnen met meer uitleg over de nieuwe regelgeving.

Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met je huurdersbond.

Toegevoegd op 4 Januari 2019