‘Zorg aan Zet’ wil zorg op de verkiezingsagenda

‘Zorg aan Zet’ wil zorg op de verkiezingsagenda

zorg aan zet

Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd en iedereen wil graag kwaliteitsvolle zorg krijgen wanneer hij die nodig heeft. En toch is zorg niet echt een topthema in de media of een gegeven waarmee de meeste partijen naar de kiezer trekken. De grote publiekscampagne Zorg aan Zet wil daarin verandering brengen.

Zorg aan Zet formuleert zes grote uitdagingen voor de zorg van morgen. Het discussieplatform www.zorgaanzet.net wil zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen over de manier waarop onze zorg is georganiseerd en hoe die in de toekomst eruit moet zien. In de komende weken kan iedereen zijn ideeën posten: zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, de man in de straat … Wat vinden burgers belangrijk? Waar knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor over? Zorg aan Zet wil de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema zorg hoog op de politieke agenda komt in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen. Want zorg, dat beroert iedereen.

6 grote uitdagingen

Aan de hand van zes grote publieksvragen kan iedereen op www.zorgaanzet.net zijn ideeën posten en met anderen in discussie gaan.

  1. Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven gaan beschouwen?
  2. Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?
  3. Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?
  4. Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen?
  5. Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg?
  6. Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond houdt?

Ga met elkaar in gesprek

Heel Vlaanderen wordt ook uitgenodigd live in debat te gaan over het thema zorg: met vrienden, buren, collega’s, in organisaties… Daarvoor werden 5 methodieken ontworpen. Je kan een debat organiseren in de cafetaria, de wachtzaal, aan het ziekbed, tijdens de les, een teamvergadering, aan de keukentafel, … Het kan in een gesprek tussen twee mensen, in kleine groepen of in een grotere groep. Zo kan iedereen zijn stem laten horen in het debat over hoe de zorg van de toekomst eruit moet zien.

Zorg aan Zet is een initiatief van Zorgnet-Icuro met de steun van een hele reeks partners.

Meer informatie

Toegevoegd op 1 februari 2019