Woonzorgcentra krijgen instrument om palliatieve zorg te verbeteren

Woonzorgcentra krijgen instrument om palliatieve zorg te verbeteren

Palliatieve zorg

Minister Jo Vandeurzen laat een instrument ontwikkelen waarmee woonzorgcentra hun palliatieve zorg en begeleiding kunnen verbeteren. Er bestaat al een gelijkaardig instrument in de palliatieve zorgvoorzieningen, en daar kent het al succes. In zijn beleidsbrief 2018-2019 belooft de minister dat er ook zo'n instrument komt voor de woonzorgcentra.

Voor de gespecialiseerde palliatieve zorg in ziekenhuizen en in thuisomgevingen bestaat er al enkele jaren een instrument dat de kwaliteit helpt verbeteren. Dat instrument bestaat uit vragenlijsten die polsen naar de ervaringen met de zorg bij zowel patiënten, hulpverleners als nabestaanden. Bedoeling van het instrument is de kwaliteit van de palliatieve begeleiding en ondersteuning te verbeteren.

Uit cijfers blijkt dat bijna 40 procent van de palliatieve zorgvoorzieningen intussen bezig is met het verbeteren van hun eigen kwaliteit. Minister Vandeurzen wil nu een gelijkaardig zelfevaluatie-instrument inzetten in de woonzorgcentra.

Toegevoegd op 22 november 2018