Voorschriften nog slechts drie maanden geldig

Voorschriften nog slechts drie maanden geldig

Medicatie

Sinds 1 november 2019 blijven voorschriften voor geneesmiddelen nog slechts drie maanden geldig De voorschrijvende arts krijgt wel de mogelijkheid om die termijn in te korten, of te verlengen tot maximaal een jaar.

Tot nu toe bleven voorschriften voor geneesmiddelen onbeperkt geldig. Een patiënt kon vele maanden later nog altijd bij de apotheker langsgaan om een medicijn af te halen. Vanaf nu wordt die termijn beperkt tot drie maanden.

Uitzonderingen mogelijk

Als een arts het noodzakelijk acht om een kortere of een langere geldigheidsduur te voorzien voor zijn patiënt, dan kan er nog altijd van die termijn worden afgeweken. De arts zal dat wel expliciet moeten aanduiden op het voorschrift. Bovendien zal de geldigheidsduur nooit meer dan één jaar kunnen bedragen.

Voor de terugbetaling van het geneesmiddel geldt dezelfde regeling. De standaardtermijn bedraagt drie maanden, tenzij de voorschrijvende arts anders heeft aangegeven.

De nieuwe regeling geldt zowel voor de papieren als voor de elektronische voorschriften.

Toegevoegd op 8 november 2019