Vlaamse regering keurt Conceptnota 'Residentiële ouderenzorg’ goed

Vlaamse regering keurt Conceptnota 'Residentiële ouderenzorg’ goed

Op vrijdag 1 december 2017 keurde de Vlaamse regering de Conceptnota 'Residentiële ouderenzorg: een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving én zorgaanbieders' goed. Die omschrijft een nieuwe visie op de rol en de opdrachten van woonzorgcentra en bevat ook acties die de Vlaamse regering wilt uitvoeren om kwetsbare personen in de toekomst beter te ondersteunen.

De Vlaamse Ouderenraad werd om advies gevraagd.

Meer info
Lees hier de volledige conceptnota.

Toegevoegd op 8 December 2017