Vermissing van mensen met dementie: “Elk verstreken uur halveert de kans op terugvinden”

Vermissing van mensen met dementie: “Elk verstreken uur halveert de kans op terugvinden”

Zekerheid voor mensen met dementie

Naar aanleiding van de recente mediaberichten rond de vermissing van enkele mensen met dementie benadrukken de expertisecentra dementie het belang van een goed en ethisch onderbouwd beleid ter zake.

De balans vinden tussen iemands autonomie ondersteunen en zijn veiligheid bewaken, daar gaat het om. Heeft de persoon meer behoefte aan beweging of is er risico op dwaalgedrag, dan is het de taak van de zorgverlener om met hem en zijn naasten een gesprek aan te gaan en om samen te zoeken naar de aanpak die op dat moment het meest aansluit bij zijn behoeften.

“De winterprik treft kwetsbare mensen. Dinsdag werd een oudere vrouw met dementie onderkoeld en in levensgevaar op straat aangetroffen. Ze verdween uit een woonzorgcentrum. Goede zorg kan zo’n drama’s helpen voorkomen”, stelt Jan Steyaert van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Het preventief invullen van een vermissingsfiche of het gebruik maken van het vermissingsprotocol is aangewezen. Samenwerken met politiediensten is hierbij cruciaal om geen tijd te verliezen bij een eventuele vermissing.

Meer informatie

Toegevoegd op 1 februari 2019