Tubbemodel in woonzorgcentra: evaluatierapport

Tubbemodel in woonzorgcentra: evaluatierapport

Tubbemodel

Tubbe is een organisatie- en beheersmodel dat in diverse woonzorgcentra in een landelijke gemeente in het westen van Zweden wordt toegepast. Een woonzorgcentrum dat werkt met het tubbemodel is een aantrekkelijke, aangename en functionele plek. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe dat bewoners zo veel mogelijk (mede)zeggenschap moeten behouden over hun leven en de plek waar ze wonen. Dat betekent dat ze uitgenodigd worden om mee te denken en mee te beslissen over hun eigen zorg, maar ook over de organisatie van het woonzorgcentrum.

Uitgerold in zes woonzorgcentra

Onder begeleiding van de Koning Boudewijnstichting werd dit van oorsprong Zweedse model uitgerold in zes Belgische woonzorgcentra. Het traject dat zij doorliepen werd nauw opgevolgd en op verschillende momenten geƫvalueerd. Aangezien er geen kant-en-klaar stappenplan bestaat voor de implementatie van het tubbemodel, doorliep elke organisatie een hoogst individueel traject. De ervaringen van deze pioniers werden gebundeld in een evaluatierapport.

Het rapport biedt een blik op de succesfactoren, de voorwaarden tot en de mogelijke drempels bij de implementatie van het tubbemodel. Algemeen is er een positieve tendens vast te stellen in alle betrokken woon-zorgorganisaties. Ouderen ervaren een grotere tevredenheid, meer inspraak en een hechtere band, ook het personeel onderschrijft dit positieve gevoel. Het uitgebreide rapport kan je raadplegen via de website van de Koning Boudewijnstichting.

Toegevoegd op 25 oktober 2019