Tips voor een toegankelijke anderhalvemeter-samenleving

Tips voor een toegankelijke anderhalvemeter-samenleving

Social distancing

Onze samenleving start voorzichtig weer op. Overheden, grote bedrijven, KMO’s, handelaars, dienstverleners en organisatoren moeten ervoor zorgen dat dat veilig verloopt. Daarbij mag niemand uit de boot vallen. COVID-19-maatregelen moeten met iedereen rekening houden. Ook met wie een handicap heeft of ouder is. INTER maakte een bundeling van tips.

De 6 B’s

Of maatregelen toegankelijk zijn, toets je af aan 6 B’s: betreedbaar, bereikbaar, bruikbaar, beschikbaar, begrijpelijk en bekend.

Kan iedereen binnen? Ook wie geen trappen kan nemen? En er raken, zonder drempels of omwegen? Kan je doen wat je van plan bent, en is er wat je nodig hebt? Begrijpt iedereen alle informatie? Kan je opzoeken wat je nodig hebt?  

En lukt dat onafhankelijk en in alle omstandigheden? Ook als je ouder bent of een beperking hebt, zoals rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden, mensen met een autismespectrumstoornis, een chronische aandoening of een verstandelijke handicap? 

Samen met andere organisaties

Als expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal Design, brengt INTER tips uit om rekening te houden met alle doelgroepen bij COVID-19-maatregelen. Die tips verzamelden zij samen met verschillende organisaties, waaronder de Vlaamse Ouderenraad.

Een paar voorbeelden: 

  • Communicatie: geef info over alle richtlijnen en maatregelen die er zijn voor ouderen, mensen met een chronische aandoening, mensen met een handicap en mensen met andere bijzondere noden. 
  • Waak erover dat je informatie niet alleen zichtbaar, maar ook hoorbaar is. Zo krijgen zowel blinden en slechtzienden als doven en slechthorenden je info. 
  • Dienstverlening: zorg dat iedereen aan de hulpmiddelen en beschermingsmaterialen kan, ook kinderen en rolstoelgebruikers. Plaats handgels of wastafels op maximaal 80 cm hoog en laat eronder een onderrijdbare opening van minstens 70 cm hoog, 90 cm breed en 60 cm diep.  
  • Looproutes: maak routes, markeringen en bewegwijzering goed zichtbaar én voelbaar. Met contrasterende kleuren bijvoorbeeld én door een koord onder je tape te plakken of tape met reliëf te gebruiken. Baken zones niet af met kettingen en koorden. Gebruik zo veel mogelijk vaste inrichtingselementen. 
  • Balies, infopunten en kassa’s: mondmaskers en plexiglas maken het moeilijker voor slechthorenden om je te verstaan. Overweeg een balieringleiding of geluidsversterking. Zorg ook voor mondmaskers met een doorzichtig venster of doorzichtige gezichtsmaskers voor je medewerkers. 

Alle tips werden gebundeld in een handig document. Je vindt het hier terug.

Nog vragen?

Nog vragen over deze tips voor een toegankelijke anderhalvemeter-samenleving? Contacteer coördinator Bart Parmentier op het nummer 0474 97 80 48.

Toegevoegd op 5 juni 2020