Tandartsen en andere zorgverleners mogen geen coronasupplement meer aanrekenen

Tandartsen en andere zorgverleners mogen geen coronasupplement meer aanrekenen

tandarts

Tandartsen, kinesisten en andere zorgverleners mogen geen ‘coronasupplement’ meer aanrekenen. Tijdens deze coronacrisis rekenen sommige zorgverleners zo'n supplement aan om de kosten te dekken voor extra beschermingsmateriaal. Die konden oplopen tot 50 euro. Maar het is niet de bedoeling dat patiënten opdraaien voor de extra kosten.

Verbod op coronasupplementen

"Om patiënten in de veiligst mogelijke omstandigheden te kunnen verzorgen, hebben zorgverleners inderdaad meer beschermingsmateriaal nodig dan anders", vertelt minister van volksgezondheid Maggie De Block  in ‘De Inspecteur’ op Radio 2. "Maar de patiënt mag niet voor die extra kosten opdraaien en daarom komt er een verbod op dergelijke coronasupplementen. Het verbod geldt trouwens niet enkel voor tandartsen maar voor alle zorgverleners, zowel voor geconventioneerde als niet-conventioneerde."

Het verbod gaat in met terugwerkende kracht. 4 mei is het moment waarop de niet-essentiële zorg is heropgestart. Maggie De Block: ​​​​​​"Ben je op 4 mei of daarna naar een zorgverlener geweest waar je een coronasupplement hebt moeten betalen, dan kan je dat terugvorderen. Hiervoor neem je best contact op met je ziekenfonds, waar ze je zullen helpen om het in orde te brengen."

Tegemoetkoming zorgverleners

Ook zorgverleners moeten niet zelf opdraaien voor de extra kosten van het beschermingsmateriaal. Daarom werkt de overheid samen met het Riziv aan een tegemoetkoming om de extra uitgaven voor bescherming tijdens deze crisis zo goed mogelijk te compenseren.

"Vanuit de overheid stellen we sinds het begin van de coronacrisis ook alles in het werk om voldoende beschermingsmateriaal gratis ter beschikking te stellen van onze zorgverleners. Maar we beseffen dat zorgverleners ook extra uitgaven zullen moeten doen en daarom willen we voorzien in deze tegemoetkoming. Onze administraties en de betrokken sectoren zijn op dit moment in overleg om dit allemaal vlot te laten verlopen", zegt De Block.

Toegevoegd op 29 mei 2020