Suïcidepreventie bij ouderen

Suïcidepreventie bij ouderen

Cover suicidepreventie bij ouderen

Het Vlaams Expertisecentrum voor suïcidepreventie (VLESP) bracht een brochure met praktijkgerichte adviezen uit voor zorgverleners rond preventie van zelfdoding bij ouderen. Die focust concreet op het opsporen en behandelen van suïcidaal gedrag bij ouderen.

Dit advies vloeit voort uit het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Cijfers tonen aan dat er bijzondere aandacht nodig is voor ouderen. Ze vormen een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van zelfmoordgedachten en voor overlijden door zelfdoding. Dat komt namelijk meer voor bij 70-plussers, dan bij andere leeftijdsgroepen. En dan vooral bij mannen.

Meer informatie

Je kan de brochure hier downloaden of gratis aanvragen via een online bestelformulier.

Op de website van het VLESP vind je ook alle presentaties terug die aan bod kwamen op de studiedag rond deze publicatie.   

Toegevoegd op 17 mei 2019