Spel ‘Levenswandeling’ verbindt generaties

Spel ‘Levenswandeling’ verbindt generaties

Levenswandeling

Enkele jaren geleden ontwikkelde Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei het spel ‘Levenswandeling’. Een leuk en eenvoudig spel om met ouderen en personen met dementie in gesprek te gaan over vroeger en elkaar zo op een andere manier te leren kennen. De reacties waren erg positief en heel wat personen en organisaties bleken geïnteresseerd te zijn in het spel. Daarom wordt het nu, éénmalig, voor het grote publiek uitgebracht.

Herinneringen ophalen

In het spel staat reminisceren of herinneringen ophalen centraal. Het spel draait rond de levenservaringen van de deelnemers. In zes verschillende categorieën komen vragen aan bod als wat is het mooiste cadeau dat je als kind van Sinterklaas kreeg, herinner je je nog je eerste kus, kan je enkele zinnen in jouw dialect zeggen, … Zowel voor mantelzorgers, professionele zorgverleners als voor ouderen zelf, kan het spel een originele aanleiding zijn voor een gezellig moment en een fijn gesprek.

Een reactie vanuit WZC Sint-Felix in Herne: “De mensen vinden het zo interessant dat ze niet merken hoe lang ze al bezig zijn. Het is zowel voor de animator als de bewoners een zeer interessant en zinvol spel. Het is ook een sociaal gebeuren, mensen ontmoeten elkaar en leren mekaar beter kennen."

Meer informatie en bestellen

Een uitgebreide omschrijving en achtergrond bij het spel vind je op de website van Erfgoedcel Pajottenland.

Bestellen kan via het bestelformulier. Met vragen kan je terecht bij de erfgoedcel (info@erfgoedcelpz.be - 02 451 69 49).

Toegevoegd op 20 December 2019