Schakelzorgcentra kunnen ziekenhuizen ondersteunen tijdens coronacrisis

Schakelzorgcentra kunnen ziekenhuizen ondersteunen tijdens coronacrisis

schakelzorgcentra

De media brengen ons elke dag ook het aantal mensen die het ziekenhuis mogen verlaten. Telkens een klein beetje goed nieuws dus. En experten stellen dat er nog heel wat capaciteit beschikbaar is in onze ziekenhuizen. Toch zijn er in bepaalde regio’s ziekenhuizen veel zwaarder belast dan elders. Het is belangrijk dat we de komende tijd over voldoende bedden kunnen blijven beschikken. Daarom worden er voorbereidingen getroffen voor de oprichting van mogelijke schakelzorgcentra. Maar wat zijn dat eigenlijk?

Wat zijn schakelzorgcentra?

Schakelzorgcentra kunnen een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale en medische redenen) nog niet naar huis kunnen. Een schakelzorgcentrum is dus geen noodziekenhuis. Mensen voor wie een aangepaste woonomgeving nog niet geregeld is, kunnen bijvoorbeeld in een schakelcentrum terecht. Ook patiënten besmet met COVID-19 die het ziekenhuis mogen verlaten maar (nog) niet naar huis kunnen, kunnen er verblijven.

Idealiter worden zowel COVID-19-positieve als COVID-19-negatieve patiënten hier opgevangen. Om kruisbesmetting te vermijden, moet de opvang geregeld worden op twee aparte en volledig van elkaar gescheiden fysieke locaties. Opvang van beide populaties onder één dak kan dus niet.

Wanneer starten de schakelzorgcentra op?

De centra zijn momenteel nog niet in werking getreden en worden pas operationeel als de ziekenhuizen en de andere ziekenhuizen in hun netwerk dreigen vol te stromen. Vanaf het moment dat de ziekenhuizen op hun limiet zitten, kunnen de schakelcentra opengaan. Zo kan een vlotte doorstroming van ziekenhuis naar thuis gegarandeerd worden. En op die manier kan de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden worden voor complexe zorg.

Het kan ook zijn dat (bepaalde) schakelzorgcentra overbodig zijn doordat de capaciteit in de ziekenhuizen voldoende is, wat een groot succes zou betekenen voor onze gezondheidszorg.

Ter voorbereiding

De oprichting van de schakelzorgcentra vraagt een zeer goede planning en voorbereiding. Daarom werd er een draaiboek opgesteld met een duidelijk stappenplan. De eerste fase, de voorbereiding, is ondertussen getroffen. De fysieke locatie van de centra per provincie zijn bepaald. Er is gezocht naar locaties met een reeds bestaande zorginfrastructuur.

De Vlaamse overheid zal na het effectief openen van het schakelzorgcentrum de capaciteit van het ziekenhuisnetwerk en de eerste lijn zorgvuldig monitoren. Het vinden van de juiste profielen voor de bestaffing van het zorgcentrum is in deze crisis een grote uitdaging.

Kosten voor de patiënt

Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkte een mogelijke organisatievorm uit voor een schakelzorgcentrum en een concreet financieel kader. Principieel wordt voor een verblijf in het schakelzorgcentrum geen remgeld of ligdagprijs aangerekend aan de patiënt. In overleg met het RIZIV wordt nagegaan of die een soort van ligdagprijs kan vergoeden via het derdebetalerssyteem.

De schakelzorgcentra zullen ook tijdelijk subsidies ontvangen voor de kosten van de infrastructuur en energie, de opstartkosten, kosten tijdens de uitbating en voor de coördinatie.

Meer informatie

Het volledige document over de schakelzorgcentra vind je op de website van het Agentschap Zorg en gezondheid terug.  

Toegevoegd op 10 april 2020