‘Samenspraak’: mantelzorgers, zorgvragers en professionelen in gesprek als evenwaardige partners

‘Samenspraak’: mantelzorgers, zorgvragers en professionelen in gesprek als evenwaardige partners

Medicatie

Samen in gesprek gaan is belangrijk voor een goede samenwerking in de zorg. Wat zijn de verwachtingen? Zitten we op één lijn? Daarom werd 'Samenspraak' ontwikkeld. Dat is een fiche die mantelzorgers, zorgvragers en professionele hulpverleners helpt om in gesprek te gaan als evenwaardige partners. Het maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar.

Hoe werkt het?

Zowel de mantelzorger, de zorgvrager als de professionele hulpverlener kan het initiatief nemen voor een overleg. Iedereen vult ter voorbereiding de fiche in en brengt deze mee naar het overleg. Op basis van het gesprek worden er concrete afspraken gemaakt waarin iedereen zich kan vinden en waardoor de zorg goed afgestemd wordt op elkaar. Je kan Samenspraak ook gebruiken om voor jezelf in beeld te krijgen wat goed loopt en waar je soms op vastloopt. 

Samenspraak is het resultaat van een actieonderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van het Vlaams Mantelzorgplan.

Aan de slag

·  Download de fiche Samenspraak
·  Download de handleiding voor Samenspraak

Organisaties die het instrument willen drukken kunnen bij het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg een drukklare versie aanvragen via info@expertisepuntmantelzorg.be

Toegevoegd op 25 Januari 2019