Publicatie ‘Ouderen en gezondheid’

Publicatie ‘Ouderen en gezondheid’

Ouderen en gezondheid

Over beleidsdomeinen heen samenwerken aan een betere gezondheid in de gemeente. Dat is het doel van de nieuwe publicatie van Gezond Leven, in samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad en andere partners.

Inzetten op preventieve gezondheid bij ouderen is van levensbelang. De vergrijzing en verzilvering en de toename van personen met dementie maken een preventief gezondheidsbeleid meer dan ooit nodig. Daarnaast is de gepercipieerde gezondheid van thuiswonende ouderen ook sterk bepalend voor de mate waarin zij nog durven en willen buitenkomen.

Een rol voor ouderenbeleidscoördinatoren

Om de gezondheid van ouderen optimaal te kunnen promoten of bevorderen is samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen noodzakelijk. Ouderenbeleidscoördinatoren kunnen hier een cruciale rol bij spelen. Dit kan je doen door bruggen te bouwen tussen de verschillende beleidsdomeinen en door advies te geven aan collega’s over de noden en wensen van ouderen. Zo werk je mee aan een betere gezondheid voor ouderen. Deze publicatie helpt je daarbij.

Download de publicatie ‘ouderen en gezondheid’ hier.

Toegevoegd op 17 mei 2019