Pilootprojecten persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

Pilootprojecten persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

Pilootprojecten dementie

In oktober 2018 lanceerde Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Met de financiële steun van de Vlaamse overheid en Cera wordt dit referentiekader in 2019 verder uitgerold in Vlaanderen: zes zorgvoorzieningen zijn geselecteerd als pilootproject en worden ambassadeur van persoonsgerichte zorg.

Twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee thuiszorgvoorzieningen gaan in 2019 aan de slag rond de zes fundamenten van goede zorg uit het referentiekader en worden hierin begeleid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze zullen gecoacht worden in een gebalanceerde beeldvorming over dementie, zo gewoon mogelijk leven, autonomie en geborgenheid, afgestemde zorg, het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers en vorming voor de medewerkers en vrijwilligers.

De zorgvoorzieningen zijn

1. Woonzorgcentrum Heilig Hart (Sint-Niklaas)
2. Woonzorgcentrum Lindelo (Lille)
3. Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten (Mechelen)
4. ZNA Hoge Beuken (Antwerpen)
5. Dagverzorgingscentrum Het Portiek – De Korenbloem (Kortrijk)
6. Dienst Maatschappelijk Werk CM Limburg (Hasselt)

Meer informatie

Lees meer over de pilootprojecten en het referentiekader op de website van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Voor vragen, contacteer Herlinde Dely, 0477 632 669, herlinde.dely@dementie.be of Jurn Verschraegen, 0478 387 684.

Toegevoegd op 15 March 2019