Overzicht terugbetaling niet-dringend ziekenvervoer per ziekenfonds

Overzicht terugbetaling niet-dringend ziekenvervoer per ziekenfonds

Wat betalen ziekenfondsen terug van het niet-dringend ziekenvervoer? Het Vlaams Patiëntenplatform zocht het voor je uit. Aangezien er voor het niet-dringend ziekenvervoer geen prijzen en voorwaarden voor terugbetaling bepaald zijn, kunnen ziekenfondsen via hun aanvullende verzekering zelf bepalen hoeveel ze van de factuur terugbetalen. Daardoor is het bedrag verschillend van ziekenfonds tot ziekenfonds, net zoals er ook verschillen zijn tussen de regio’s van eenzelfde ziekenfonds. Dit maakt het voor patiënten heel onoverzichtelijk.

Niet-dringend ziektevervoer?

Onder het niet-dringend ziekenvervoer verstaan we alle vervoer dat niet via de dienst 112 wordt geregeld. Het niet-dringend ziekenvervoer kan zowel liggend als zittend gebeuren afhankelijk van wat de medische toestand van de patiënt vereist.

Een overzicht

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het niet-dringend ziekenvervoer per ziekenfonds. Ze baseerden zich hiervoor op de informatie die ze op de websites van de ziekenfondsen gevonden hebben. Het overzicht werd nagelezen door de ziekenfondsen en waar nodig verbeterd en aangevuld.

Hier vind je de fiches van de verschillende ziekenfondsen met vermelding van de terugbetaling in 2019. Je leest er ook tips voor patiënten om ziekenvervoer te regelen.

Meer informatie

Heb je nog vragen over het ziekenvervoer? Neem contact op met Els Meerbergen via els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

Toegevoegd op 20 juni 2019