OKRA en CM vragen hoger zorgbudget voor bewoners woonzorgcentra

OKRA en CM vragen hoger zorgbudget voor bewoners woonzorgcentra

oudere verzorgt plantjes

Nu de prijzen in de woonzorgcentra opnieuw gestegen zijn, trekken OKRA en CM aan de alarmbel. Ze maken zich grote zorgen over de betaalbaarheid van een verblijf in het woonzorgcentrum en pleiten er daarom voor om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood op te trekken.

Dagprijs opnieuw gestegen

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid berichtte eind maart over de dagprijsmeting in de woonzorgcentra in 2020. Daaruit blijkt dat de gemiddelde dagprijs vorig jaar met 1,71% gestegen is. Een verblijf in het woonzorgcentrum kost nu gemiddeld 60,06 euro per dag. Per maand komt dat neer op een basisfactuur van 1 826 euro.

Voor veel bewoners ligt dat bedrag een heel stuk hoger dan het pensioen dat ze elke maand ontvangen. Daarbovenop kunnen nog supplementen aangerekend worden, bijvoorbeeld voor dokterskosten, een bezoek aan de kapper of het wassen van kledij.

Bestaande tegemoetkomingen ontoereikend

Om die hoge zorgfacturen te verlichten, bestaan er tegemoetkomingen. Elke bewoner van een woonzorgcentrum heeft recht op een bedrag van 130 euro per maand, het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Ouderen met een laag inkomen hebben bovenop die tegemoetkoming recht op een variabel zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dat is een bedrag tussen 88 en 594 euro per maand. Het wordt bepaald aan de hand van je inkomen en je zorgzwaarte.

OKRA en CM klagen aan dat minder dan 20% van de ouderen die in een woonzorgcentrum wonen, de hoogst mogelijke tegemoetkoming krijgen.

“Wie een hoog inkomen heeft, krijgt geen zorgbudget. Maar ook mensen met een laag inkomen die niet de meest intensieve zorg nodig hebben, krijgen veel minder zorgbudget. Nochtans is een verblijf in een woonzorgcentrum voor hen even duur als voor iemand die veel zorg nodig heeft.”

Marc De Soete, algemeen directeur OKRA

3 voorstellen

Het maandelijks inkomen van veel bewoners blijft dus ontoereikend om de kosten van het woonzorgcentrum te betalen. Om financiële problemen te voorkomen en de woonzorg voor iedereen betaalbaar te houden, doen OKRA en CM 3 voorstellen.

  1. Ze vragen om de criteria voor het zorgbudget voor ouderen te wijzigen waardoor ouderen die in een woonzorgcentrum wonen en een laag inkomen hebben, automatisch recht hebben op de hoogste tegemoetkoming.
  2. Daarnaast vragen ze om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de tegemoetkoming van 130 euro) te indexeren. De laatste 10 jaar is dit bedrag immers niet meer aangepast, terwijl de levensduur wel gestegen is.
  3. Ten slotte pleiten ze voor een verhoogde controle op de kostprijs van een verblijf in het woonzorgcentrum.

Meer lezen

Het volledige persbericht kun je lezen via de website van CM.

Toegevoegd op 23 april 2021