Misbruik naam OCMW: laat je niet vangen!

Misbruik naam OCMW: laat je niet vangen!

Deuren

VVSG heeft opnieuw klacht ingediend bij de FOD Economie tegen het bestaan van de website www.vzw-ocmw.be (‘Ons centraal maatschappelijk welzijn’) waar mensen onder andere advies tegen betaling krijgen en adressen kunnen aankopen. Men misbruikt bewust de naam OCMW om het vertrouwen te winnen van mensen die vaak kwetsbaar zijn en geen uitweg zien. Dat is bedrieglijk en misleidend. 

In 2010 diende VVSG al eens klacht in tegen deze website. De Economische Inspectie van de FOD Economie bevestigde dat de website ten onrechte de indruk wekte uit te gaan van een OCMW. Er werd toen een PV opgesteld tegen de overtreder en een minnelijke schikking voorgesteld. Omdat de onaanvaardbare praktijken en het misbruiken van de naam OCMW verdergaan, was het tijd voor een nieuwe klacht. VVSG bracht ook het kabinet van federaal minister van Werk, Economie en Consumenten op de hoogte.

Hulp nodig? Vragen?

Wie hulp nodig heeft of met vragen zit, wendt zich best tot de sociale dienst in de gemeente (OCMW, Sociaal Huis,...) waar hij of zij verblijft. Daar zal een opgeleid maatschappelijk werker de situatie bekijken en een dossier opmaken dat streeft naar de meest passende hulpverlening. Indien nodig zal men doorverwijzen naar een andere dienst of organisatie. Een OCMW verkoopt nooit maatschappelijke hulpverlening noch adressen. Voor een wettelijk adres moeten mensen naar de dienst bevolking in de gemeente waar ze verblijven. Ook een referentieadres is mogelijk bij een OCMW of particulier binnen de grenzen van de wetgeving. 

Toegevoegd op 14 februari 2020