KON-tact Award voor beste eindwerkproject banaba Ouderencoaching Thomas More

KON-tact Award voor beste eindwerkproject banaba Ouderencoaching Thomas More

Het aantal 65-plussers in de Kempen stijgt met rasse schreden. Een groeiende groep mensen die extra aandacht en ondersteuning verdient. Daarom sloegen vijf jaar geleden de eerstelijns zorg- en welzijnspartners binnen SEL Kempen, Welzijnszorg Kempen, de zorgproeftuin LiCalab, wetenschappers van Vonk3 (Thomas More) en een vertegenwoordiging van Kempense senioren de handen in elkaar om een ouderen(zorg)netwerk in de Kempen uit te bouwen: KON-tact. Doel van KON-tact is de Kempense samenleving meer toegankelijk te maken en te houden voor thuiswonende (zorgbehoevende) ouderen.

Award voor beste eindwerkproject

Naast het opstarten en ondersteunen van talrijke projecten en initiatieven in de ouderenzorg kent KON-tact jaarlijks een award toe aan het beste eindwerkproject van de bachelor-na-bachelor Ouderencoaching van Thomas More hogeschool, Campus Geel. Dit jaar ging de KON-tact Award naar Nathalie Mathijs voor haar eindproject ‘Levenskunst van de jong gepensioneerden - Aanpassingsproces aan pensioen’.

Met dit project wil Nathalie mensen die op pensioen gaan inspireren en begeleiden in hun nieuwe levensfase. Het aanpassingsproces aan het pensioen blijkt immers een zeer individueel proces. Nathalie ontwikkelde een coachingtraject om mensen vanuit ‘de waarderende benadering’ te begeleiden na hun pensioen. Zij kreeg eind juni de KON-tact Award overhandigd tijdens de proclamatie van de banaba ouderencoaching.

Meer informatie

Meer info over KON-tact, de opleiding of de projecten van de banaba ouderencoaching? Surf naar www.welzijnszorgkempen.be/kon-tact of neem contact op met liesbet.lommelen@thomasmore.be.

Toegevoegd op 13 September 2019