Het tubbemodel: ‘Een huis waar het goed wonen en werken is’

Het tubbemodel: ‘Een huis waar het goed wonen en werken is’

Cover brochure

De Koning Boudewijnstichting lanceerde de nieuwe brochure ‘Een huis waar het goed wonen en werken is’. In deze brochure werpt de stichting een licht op het tubbemodel. Dit is een inspirerend organisatie- en beheersmodel waarbij het relatiegericht werken centraal staat. Het heeft zijn oorsprong in Zweden, maar wordt ook al in enkele Vlaamse woonzorgcentra toegepast.

Uitdaging voor woonzorgcentra

In de brochure stelt de Koning Boudewijnstichting dat woonzorgcentra voor een uitdaging staan die niet meer weg zal gaan: hoe bied je je bewoners de noodzakelijke zorg aan, houd je tegelijkertijd rekening met hun individuele behoeften en wensen, en zorg je voor een aangenaam kader, zowel voor hen als voor je personeel? Deze zaken zal je als woonzorgcentrum bovendien moeten realiseren voor een aanvaardbare prijs.

Het tubbemodel wordt naar voor geschoven als een model dat perspectieven biedt om deze uitdaging aan te gaan. In de brochure worden onder andere de basisprincipes van het model voorgesteld, krijg je zicht op de beleving van de bewoners en worden ervaringen en tips verzameld van woonzorgcentra die al met het tubbemodel aan de slag gingen. De brochure besteedt ook veel aandacht aan hoe je zelf met het tubbemodel aan de slag kan gaan. Kortom, een boeiend en inspirerend document!

Meer informatie

Je kan de brochure downloaden via de site van de Koning Boudewijnstichting. De gedrukte versie van de brochure zal binnenkort verkrijgbaar zijn.

Toegevoegd op 27 juni 2019