Heb jij al een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aangeduid?

Heb jij al een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger aangeduid?

mee op consultatie

Hoewel het aanduiden van een vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger heel wat gemoedsrust kan bieden in medische zaken, zetten weinig oudere patiënten hier stappen toe. De FOD Volksgezondheid wil daar verandering in brengen via een campagne. Daarmee wil de dienst zo veel mogelijk ouderen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid iemand aan te duiden. In eerste instantie richten ze zich tot ouderen die in een woonzorgcentrum wonen.

Een vertrouwenspersoon

Tijdens medische behandelingen kan je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Die persoon gaat dan bijvoorbeeld mee naar consultaties of neemt samen met jou het patiëntendossier door. Het is de bedoeling dat de vertrouwenspersoon je helpt om je gezondheidstoestand en behandeling beter te begrijpen. De vertrouwenspersoon ondersteunt je in de dialoog met artsen en andere zorgverleners en laat die vlotter verlopen. Een vertrouwenspersoon kan geen beslissingen nemen in jouw plaats.

Je kan op elk moment een vertrouwenspersoon aanduiden, dat kan een familielid of vriend zijn. Het is vooral belangrijk dat het om een persoon gaat die je volledig vertrouwt. Je kan ook meerdere mensen aanstellen. Je kan mondeling meedelen aan je zorgverlener dat je iemand aanduidt als vertrouwenspersoon, maar dat kan ook via een formulier. Je kan op elk moment aangeven dat iemand niet langer mag optreden als jouw vertrouwenspersoon.

Een vertegenwoordiger

Een vertegenwoordiger treedt op wanneer je zelf niet langer bekwaam bent om beslissingen te nemen, bijvoorbeeld voor patiënten in coma of voor personen met dementie die niet langer wilsbekwaam zijn. Het is de taak van je vertegenwoordiger om op te komen voor jouw belangen en medische beslissingen te nemen wanneer je dat zelf niet meer kan.  

Een vertegenwoordiger kan je aanduiden via een formulier. Als je de aanstelling van de vertegenwoordiger wil herroepen, kan dat via dit formulier. Als je geen vertegenwoordiger aanduidt, bepaalt de wet automatisch wie hiervoor aangesteld zal worden. Eerst zal je huwelijks- of samenwonende partner aangesproken worden, vervolgens je meerderjarige kinderen, je ouders, je meerderjarige broers of zussen en ten slotte je behandelende arts.

Meer weten

Over je rechten als patiënt en over de rol van vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers, vind je meer op de informatiepagina over patiëntenrechten van de FOD Volksgezondheid. Ook over de campagne vind je er meer informatie.

Toegevoegd op 23 april 2021