Hand-in-hand manifest van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Hand-in-hand manifest van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen lanceerden op 10 mei samen een krachtige oproep aan het toekomstige beleid: het manifest ‘Hand in Hand’, geschreven door mensen met dementie en hun mantelzorgers.

In het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ ontstond het idee in oktober 2018 om een Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie op te richten, een primeur voor Vlaanderen! Deze werkgroep wil mensen met dementie en hun naasten een krachtige stem geven en de Vlaamse samenleving aanmoedigen om de autonomie van mensen met dementie en hun mantelzorgers te versterken.

Samen met de leden werden er duidelijke doelen en ambities geformuleerd: het pro-actiever inspelen op de media en opiniemakers, structurele betrokkenheid vragen van mensen met dementie bij projectontwikkeling, het verlenen van onderzoeks- en beleidsadvies en het waarderen van de expertise van mensen met dementie als uitgangspunt om het stigma rond dementie te helpen verminderen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De afgelopen jaren zijn er, onder andere met het Dementieplan Vlaanderen en het Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie, belangrijke stappen gezet in de richting van een dementievriendelijk Vlaanderen. Nu moeten we verder gaan op de ingeslagen weg. Dit Manifest is een duidelijk appel aan de samenleving om de rechten van personen met dementie te erkennen.”

Benieuwd naar het manifest? Je kan het hier downloaden.

En er is meer! Samen met de leden van de werkgroep werd ook een audiovisueel statement opgenomen dat resulteerde in een drie minuten durend filmpje dat de noden en wensen van mensen met dementie kracht bij zet.

 

Toegevoegd op 31 mei 2019