Gesprekken voorafgaande zorgplanning terugbetaald voor palliatieve patiënten

Gesprekken voorafgaande zorgplanning terugbetaald voor palliatieve patiënten

Duidelijke afspraken helpen bij de begeleiding van patiënten in de laatste fase van hun leven. Minister Maggie De Block wil het opstellen van een voorafgaande (of vroegtijdige) zorgplanning stimuleren, waarbij de wensen van de patiënt gekend zijn en schriftelijk worden vastgelegd. Iedere burger moet op elk moment kunnen beslissen over de manier waarop hij behandeld en verzorgd wilt worden en wenst te sterven. Deze gesprekken tussen patiënt, familie en arts worden binnenkort terugbetaald voor palliatieve patiënten.

Nieuwe criteria voor palliatieve patiënten

Zopas verscheen een Koninklijk Besluit met de criteria om na te gaan of iemand als palliatieve patiënt beschouwd kan worden. De criteria maken deel uit van een nieuwe vragenlijst ‘Identificatieschaal palliatieve patiënt’ of PICT. Bekijk deze nieuwe evaluatieschaal die door artsen gebruikt zal worden.

Gesprek terugbetaald

De arts bespreekt met de patiënt de zorgdoelen en wie zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger mag zijn. Dit kan eventueel leiden tot de opmaak van wilsverklaringen. Het resultaat van de voorafgaande (of vroegtijdige) zorgplanning wordt opgenomen in het medisch dossier. De voorwaarden voor terugbetaling worden nu verder uitgewerkt.

Meer informatie

Toegevoegd op 22 november 2018