Fixatiearme zorg: je staat er niet alleen voor als mantelzorger

Fixatiearme zorg: je staat er niet alleen voor als mantelzorger

Fixatiearme thuiszorg

​Je wil snel boodschappen doen, maar de persoon waarvoor je zorgt, kan niet alleen thuis blijven en er is geen opvang voorhanden. Als mantelzorger kan je in zo'n situaties terecht komen. Wat doe je dan? Wachten tot er iemand kan oppassen, een deur op slot doen of een tafel voor de zetel plaatsen? De laatste twee voorbeelden zijn vormen van 'fysieke fixatie'. Vaak gebeurt het onbewust en steeds vanuit de beste bedoelingen. Maar er zijn ook meer ingrijpende en vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals een fixatieriem of vest. Meestal zijn dit niet de beste oplossingen en zeker niet de oplossingen die je als eerste moet toepassen. Op de nieuwe website www.fixatiarmezorg.be vind je meer info over fixatie, de alternatieven die er zijn en wat een hulpverlener voor jou kan doen.

Wat is fysieke fixatie?

Fysieke fixatie is elke handeling, materiaal of uitrusting die bedoeld is om de bewegingsvrijheid van een persoon te beperken. Er zijn heel wat nadelige gevolgen aan fysieke fixatie. Het verhoogt bijvoorbeeld de kans op doorligwonden en kan ook emotionele gevolgen hebben, zoals angst en vernedering. Ook voor de hulpverlener(s) en voor mantelzorgers zorgt het voor heel wat negatieve gevoelens zoals schuldgevoel, frustratie en hopeloosheid.

De alternatieven

Daarom is het belangrijk eerst andere mogelijkheden te bekijken. Soms kunnen kleine aanpassingen al een groot verschil betekenen zoals drempels wegwerken, losliggende tapijten vastmaken of noodzakelijke dingen binnen handbereik plaatsen. Er bestaan heel wat hulpmiddelen die de mobiliteit en het comfort van de persoon met een zorgnood verhogen. Ook technologie kan helpen, bijvoorbeeld via een personenalarm, valdetectoren of domotica.

Als mantelzorger sta je er niet alleen voor

Bespreek je vragen met de professionele hulpverlener(s) (verzorgende, verpleegkundige, huisarts, …) die aan huis komen. Zij kunnen helpen om samen te zoeken naar een gepaste oplossing.
Als het risico voor de persoon met een zorgnood of de omgeving te groot is en er toch vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast worden, overleg dit dan goed met de zorgvrager en de andere hulpverleners en evalueer of de maatregel nadien nog nodig blijft.

Vormingen

Mantelzorgverenigingen hebben een aanbod ter ondersteuning van mantelzorgers, maar ook voor professionelen die met hen samenwerken. Je vindt ze hier terug.

Meer informatie

www.fixatiearmezorg.be
 

Toegevoegd op 6 December 2018