Eten in het WZC, zo kan het ook

Eten in het WZC, zo kan het ook

S-Plus verzamelde wat woonzorgcentra allemaal doen om het eetgebeuren voor bewoners smaakvol en gezellig te maken. Het maaltijdgebeuren is een alledaagse activiteit die een grote invloed heeft op het welbevinden van de bewoners. Ze bundelden deze goede voorbeelden in een inspiratiegids.

Gezonde voeding en goede maaltijdzorg vormen een belangrijk aandachtspunt voor de woonzorgcentra. Met deze gids toont de ouderenvereniging aan dat woonzorgcentra wél bezig zijn met eten, smaak, gezelligheid en de hele omkadering.

De inspiratiegids kan je hier bekijken.

Toegevoegd op 16 March 2018