Derde editie van het boek ‘Ik, jij, samen mens’ is beschikbaar

Derde editie van het boek ‘Ik, jij, samen mens’ is beschikbaar

boek

Op 25 oktober 2018 lanceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, in opdracht van Jo Vandeurzen, toenmalig minister van Welzijn, het eerste referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie. Het referentiekader werd gebundeld in het boek ‘Ik, jij, samen mens’. Ondertussen is de derde editie van het boek beschikbaar. Het boek bevat een voorwoord van huidig Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits 

In Vlaanderen leven er meer dan 140 000 mensen met dementie. Tegen 2070 zijn dat er waarschijnlijk dubbel zoveel. Daarom werkten Herlinde Dely, Jurn Verschraegen en Jan Steyaert van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een integraal referentiekader uit voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie. 

Steun van de minister 

Minister Crevits blijft, net zoals haar voorgangers, persoonsgerichte zorg promoten:

“Dit referentiekader richt zich tot elke actor die betrokken is bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie, zoals verenigingen van mantelzorgers en gebruikers, patiëntenorganisaties, lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, lokale verenigingen, organisaties voor personen met een handicap… Zo kan het een breed publiek inspireren, informeren en uitdagen om een hogere kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie na te streven. Goede zorg realiseren we in samenwerking en dialoog. Dit referentiekader biedt daartoe een zeer waardevolle ondersteuning en leidraad waar zorgorganisaties effectief mee aan de slag kunnen gaan.” 

Boek aankopen

Heb je interesse in het boek? ‘Ik, jij, samen mens’ kost €34,90. Je kan het boek bestellen op de website van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Daar vind je ook meer uitleg over het referentiekader zelf.  

Webinar 

Wil je via een webinar meer te weten komen over het referentiekader? Ook dat kan! Op donderdag 27 oktober 2022 kan je gratis het webinar ‘Inleiding in het Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie’ bijwonen.  

Het webinar is er voor alle zorgverleners en vrijwilligers met een hart voor mensen met dementie, voor wie persoonsgerichte zorg en het referentiekader dementie vrij nieuw zijn. Het webinar wordt gegeven door Herlinde Dely, stafmedewerker kwaliteit en zorg bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw. 

Inschrijven kan via de website van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

Toegevoegd op 9 September 2022