De reservelijsten voor coronavaccins via QVAX. Hoe zit dat juist?

De reservelijsten voor coronavaccins via QVAX. Hoe zit dat juist?

reservelijst coronavaccin

Elke dag zijn er enkele mensen die niet komen opdagen voor hun prik in de vaccinatiecentra. Om geen vaccins verloren te laten gaan, worden er mensen opgebeld die snel ter plaatse kunnen zijn om de plaats van die mensen in te nemen. Om dat gestroomlijnd te laten verlopen, is een centraal reservatiesysteem ontwikkeld.

Praktisch

Via de online tool QVAX kun je je inschrijven op de centrale reservelijst. Eerst selecteer je de regio waar je officieel woont, wellicht is dat voor jou Vlaanderen. Daarna moet je een account aanmaken en enkele gegevens invullen, dus zorg dat je je rijksregisternummer bij de hand hebt tijdens deze stap. Op basis van je woonplaats, wordt vervolgens bepaald in welk vaccinatiecentrum je terecht zal kunnen. Tot slot moet je in een kalender je beschikbaarheden aanduiden. Die kalender kan je steeds aanpassen als je beschikbaarheden wijzigen.

Als naaste of mantelzorger kan je ook andere personen inschrijven op de reservelijst. Daarvoor heb steeds het rijksregisternummer nodig van de persoon die je wenst in te schrijven. Je kan wel jouw eigen contactgegevens noteren, als je denkt dat jij vlotter bereikbaar zal zijn dan die persoon.

Vaccineren 65-plussers heeft prioriteit

Ook nu het centrale reservatiesysteem in werking is getreden blijft de algemene vaccinatiestrategie dezelfde. Dat betekent dat de prioritaire doelgroepen steeds als eerste gecontacteerd zullen worden als er vaccins op overschot zijn: eerst 65-plussers, dan mensen met onderliggende aandoeningen (de zogenaamde ‘risicopatiënten’) en dan andere groepen. Het is dus niet zo dat wie zich eerst inschreef, daarom ook eerst opgeroepen zal worden.

Voorlopig beperkte uitrol

Voorlopig wordt het reservatiesysteem getest in de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare. Als de ervaringen in deze vaccinatiecentra positief zijn, zal het reservatiesysteem uitgebreid worden naar de andere vaccinatiecentra. Vanaf volgende week hebben zij de mogelijkheid om in te stappen in het centrale systeem. Dat zal echter niet verplicht zijn. De vaccinatiecentra mogen zelf beslissen of ze overstappen naar QVAX of dat ze de reservelijsten die ze intussen zelf aanlegden blijven gebruiken.

In Brussel maakt men geen gebruik van QVAX, er wordt gewerkt aan een eigen reservatiesysteem dat tegen half april operationeel zou moeten zijn.

Meer informatie

Op de website www.laatjevaccineren.be vind je meer informatie over het centrale reservatiesysteem.

ebben.
Toegevoegd op 9 april 2021