Campagne ‘Gezondheid verdraagt geen uitstel’

Campagne ‘Gezondheid verdraagt geen uitstel’

Gezondheid verdraagt geen uitstel

Met de derdebetalersregeling betalen patiënten enkel het (verlaagde) remgeld. Voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, geldt de regeling in principe automatisch. Huisartsen zijn verplicht om ze toe te passen. Toch krijgt het Netwerk tegen Armoede signalen dat een deel van de artsen dit nog niet consequent doet. Bovendien blijft een grote groep patiënten, die geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming maar wel financieel kwetsbaar is, uit de boot vallen. Daarom zet het Netwerk tegen Armoede een campagne op voor een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg.

1 op de 8 mensen met een laag inkomen stellen gezondheidszorg uit om financiële redenen. Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep.

In aanloop naar 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, voert het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten. Want gezondheid verdraagt geen uitstel.

Meer informatie
Bezoek de campagnewebsite.
Lees hier verhalen van mensen in armoede en de concrete voorstellen van het Netwerk.

Toegevoegd op 13 oktober 2017