Campagne #eennootvoordementie: steek mantelzorgers van personen met dementie een hart onder de riem!

Campagne #eennootvoordementie: steek mantelzorgers van personen met dementie een hart onder de riem!

Een noot voor dementie

Twee Vlaamse verpleegkundigen starten op 20 oktober de campagne #eennootvoordementie. Robin Biets en Peggy Lavaerts, twee gespecialiseerde verpleegkundigen in de ouderenzorg willen met de campagne hulde brengen aan mantelzorgers van personen met dementie. De actie wordt gesteund door minister Jo Vandeurzen en de drie Vlaamse koepelorganisaties rond dementie (het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale centra, de Alzheimer Liga Vlaanderen en de Stichting Alzheimer onderzoek). Ook de Vlaamse Ouderenraad draagt z’n steentje bij.

Naast zorg voor personen met dementie, ook aandacht voor zelfzorg

De initiatiefnemers benadrukken dat mantelzorgers van personen met dementie van onschatbare waarde zijn in de zorg en in onze samenleving. Hun veerkracht en de ondersteuning die zij bieden zijn cruciaal in de (zelf)zorg en begeleiding van mensen met dementie.

Hoewel mantelzorgers van personen met dementie over het algemeen veel voldoening of vreugde uit hun zorgtaken halen, zijn er toch heel wat uitdagingen aan verbonden. Zorgen voor een persoon met dementie loopt immers niet volgens vaste werkuren. Het vraagt een onbegrensde en doorgedreven inzet. Daarnaast is de omgang met een persoon met dementie op zijn minst uitdagend te noemen. Geduld is wat dat betreft vaak een schone deugd. De zorg kan mogelijks ook emotioneel en fysiek zwaar zijn. En dan spreken we nog niet van de tijdsinvestering én het organisatietalent dat er nodig is om de mantelzorg geregeld te krijgen.

Deze actie erkent mantelzorgers en wil bijkomend wijzen op het belang van zelfzorg. Het is belangrijk dat mantelzorgers hun draagkracht blijven bewaken en in de zorg voor de persoon met dementie zichzelf niet uit het oog verliezen. In die zin kan het bespreekbaar maken van het tijdig inschakelen van hulp het verschil maken.

Campagne op sociale media

Met #eennootvoordementie willen de initiatiefnemers sensibiliseren op sociale media. Kraak een noot, film of fotografeer jezelf terwijl je dit doet en post het resultaat op sociale media met de hashtag #eennootvoordementie. Elke gekraakte noot staat symbool voor het feit dat mantelzorgers een NOOTzakelijke partner zijn in de zorg voor dementie en bondgeNOOT zijn in het leven van de persoon met dementie. De Vlaamse Ouderenraad plaatste zijn filmpje alvast op Twitter.

Bezoek de campagnewebsite.

Toegevoegd op 20 oktober 2017