Campagne #dahadikeffenodig vraagt erkenning voor mantelzorgers

Campagne #dahadikeffenodig vraagt erkenning voor mantelzorgers

#dahadikeffe nodig mantelzorg

Mantelzorgers zijn overal. Eén op drie van de volwassen Vlamingen is het vandaag. Bijna iedereen komt er ooit in zijn leven mee in aanraking: ofwel door mantelzorg te geven of door het te krijgen. Toch blijft deze vorm van zorg vaak onderbelicht, ondergewaardeerd en onzichtbaar. Sommige mantelzorgers beseffen zelfs niet eens dat ze mantelzorger zijn. Daar willen het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de zes erkende mantelzorgverenigingen iets aan doen. Ze lanceren een nieuwe website en de campagne #dahadikeffenodig, samen met een grote groep organisaties.

Voor wie?

De campagne zich richt naar mantelzorgers zelf, maar ook naar het brede publiek, ondernemingen, scholen en zorgprofessionals. De Vlaamse overheid ondersteunt de campagne en ze licht in lijn met het Vlaams mantelzorgplan. 

Nieuwe website

Via de volledig vernieuwde website www.mantelzorgers.be, krijgen mantelzorgers een centraal informatiepunt dat alle praktische informatie rond mantelzorg bundelt. Je vindt er onder andere een helder overzicht van de verlofstelsels, premies en statuten die verspreid zitten over verschillende instanties. Voor het eerst wordt er een inventaris gemaakt van alle plekken in Vlaanderen waar mantelzorgers terecht kunnen voor psychosociale ondersteuning. 

Draag mee zorg voor mantelzorgers

Via de campagne #dahadikeffenodig ontdek je bovendien concrete voorbeelden en tips om mantelzorgers te herkennen en erkennen. Je komt er te weten hoe je mantelzorgers in je omgeving kan ondersteunen. De campagne wil de boodschap geven om mantelzorgers geregeld te vragen hoe het gaat. "Mantelzorg kan best eenzaam zijn. Praten lucht op, dus moedig het aan", klinkt het.  

Toegevoegd op 6 March 2024