Cahier: OCMW-tussenkomst bewoners woonzorgcentra

Cahier: OCMW-tussenkomst bewoners woonzorgcentra

Cahier

Ouderen die betalingsmoeilijkheden ondervinden voor het betalen van hun woonzorgcentrumfactuur, kunnen zich richten tot het OCMW voor financiële ondersteuning. Maar ook woonzorgcentra vragen steeds vaker een borgstelling van het OCMW aan nieuwe bewoners, als garantie dat het OCMW zal tussenkomen in de kosten wanneer de eigen middelen van de oudere onvoldoende blijken. Het OCMW kan zich echter niet beroepen op een uitgebreid wettelijk kader om daar een beslissing in te nemen. Daarom publiceert VVSG nu een werkboek met een leidraad.

Het wettelijk kader voor de tussenkomsten van het OCMW voor bewoners in een woonzorgcentrum is beperkt. Dat betekent ook dat de beslissingsruimte van het OCMW groot is, wat niet altijd evident is in de praktijk. Dit cahier vertrekt daarom van het wettelijke kader, en geeft invulling aan wat niet in de wetgeving geregeld is. Aan de hand van voorbeelden wordt aangetoond waarmee het OCMW in de praktijk geconfronteerd kan worden.

Je kan het werkboek hier aankopen.

 

Toegevoegd op 14 December 2018