Bordspel ‘Op stap met de roze bril'

Bordspel ‘Op stap met de roze bril'

bordspel

Op oudere leeftijd steken lichamelijke problemen wel eens de kop op. Ouderen krijgen vaker met verlieservaringen te maken: hun partner, hun vertrouwde woonomgeving, beperktere motorische vaardigheden, … Hierdoor ervaren ouderen een verlies aan controle en houvast en dat maakt het soms moeilijk om positief in het leven te blijven staan. Als zorgprofessional kan je ouderen helpen om mentaal weerbaarder te worden. Dit bordspel helpt je daarbij.

Therapeutisch bordspel

Je werkt dagelijks met ouderen, die het moeilijk hebben om nog positief in het leven te staan? Ze krijgen heel wat opdoffers te verwerken en blijven vaak in hun klachten hangen? Als hulpverlener wil je hen helpen te focussen op het positieve, maar hoe doe je dat?​

Met het therapeutisch bordspel 'Op stap met de roze bril' leer je ouderen om te focussen op wat wél nog positief is in hun leven. Je verlegt zo hun focus van klachten naar krachten en geeft hen een nieuw toekomstperspectief.

Bestel het bordspel hier.

Toegevoegd op 29 March 2019