Belangrijke coronarichtlijnen voor mantelzorgers: update

Belangrijke coronarichtlijnen voor mantelzorgers: update

ontsmetten hand zeep corona

Naast alle professionele zorgmedewerkers, zijn ook mantelzorgers op dit moment zeer kwetsbaar voor het coronavirus. Zij komen dag in dag uit in contact met een risicogroep. Dat vraagt om duidelijke richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Beperk je tot de essentiële zorgen

Het is van zeer groot belang dat de mantelzorgers in de thuissituatie, de mantelzorgers die essentiële zorgtaken uitvoeren in een woonzorgcentrum en de mantelzorgers in groepen van assistentiewoningen en de serviceflatgebouwen op de hoogte zijn van deze richtlijnen. - Team Thuiszorg, Agenschap Zorg & Gezondheid

Belangrijk daarbij is dat je je als mantelzorger uitdrukkelijk moet beperken tot de essentiële zorgen.

Onder mantelzorgers wordt verstaan: iedere persoon die vanuit een sociale en emotionele band één of meer personen met een verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven. Deze persoon kan inwonend of niet-inwonend zijn.

Wees extra waakzaam

Was regelmatig de handen grondig met water en vloeibare zeep. Droog je handen af aan een aparte handdoek of keukenpapier.

  • Voor en na bezoek bij de persoon waarvan u mantelzorger bent
  • Na contact met de directe omgeving van de persoon
  • Na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (in dat geval: handen wassen en daarna ontsmetten)

Raak je ogen, neus of mond niet aan indien je handen niet recent gewassen zijn. Probeer het aanraken van je aangezicht zoveel als mogelijk te beperken. Leef hoest- en niesetiquette na en leer dit ook bij de zorgbehoevende.

Merk je symptomen op zoals hoest, koorts, kortademigheid, keelpijn … neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Breng ook andere zorgverleners en mantelzorgers op de hoogte.

Aandachtspunten bij effectieve besmetting

In de eerste plaats moet de verzorging gegarandeerd blijven. Indien je zelf als mantelzorg een kwetsbaar persoon bent (hart- of longaandoeningen, verminderde weerstand,..) schakel je beter de hulp in van thuiszorg en andere diensten.

  • Boodschappen doen mag, maar plaats deze best bij de voordeur of indien dit niet mogelijk is, hou dan voldoende afstand.
  • Zorg ervoor dat het isolatiedocument van Zorg en Gezondheid in het zicht ligt, zodat ook de arts en andere zorgverleners op de hoogte zijn van de besmetting.
  • De besmette persoon mag de woning niet verlaten, ook niet voor een wandeling.
  • Als deze persoon in hetzelfde huis verblijft, maak je best gebruik van een aparte kamer. Respecteer 1,5 meter afstand en vermijd zoveel mogelijk fysiek contact.
  • Indien je in dezelfde kamer als de besmette persoon bent, vraag hem of haar de neus en mond te bedekken met bijvoorbeeld een sjaal of keukenhanddoek, en wissel deze regelmatig.
  • Verlucht de kamer en woning regelmatig.
  • Was je kleren na je bezoek op minstens 60°C. Ook de kleren, handdoeken,.. van de besmette persoon was je best op 60°C.

Vragen?

Vragen en problemen kan je melden aan het Departement Zorg en Gezondheid via thuiszorg@vlaanderen.be en 02 553 35 79 (op werkdagen tussen 9u-12u en 13u-16u). Het Departement vraagt om vragen vanuit voorzieningen te centraliseren door de verantwoordelijke van je voorziening.

Toegevoegd op 3 april 2020