Automatische toekenning zorgbudget loopt vertraging op

Automatische toekenning zorgbudget loopt vertraging op

Vanaf 2 juli 2019 zouden alle nieuwe bewoners van een woonzorgcentrum automatisch een toekenning krijgen van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dat geeft hen recht op een tegemoetkoming van 130 euro per maand. Goed nieuws! Alleen loopt de uitrol van die automatische toekenning vertraging op. Voorlopig moet je het zorgbudget zelf aanvragen via een verblijfsattest van het woonzorgcentrum. Hoe komt dat?

Eerst digitale facturatie op punt

De automatische toekenning van het zorgbudget hangt samen met de digitale facturatie die op dit moment door Vlaanderen uitgerold wordt in de Vlaamse woonzorgcentra. Op het moment dat een woonzorgcentrum instapt in de digitale facturatie, start ook de automatische toekenning van het zorgbudget aan nieuwe bewoners van het woonzorgcentrum. Het is de installatie van die digitale facturatie die vertraging oploopt, en daardoor dus ook het moment waarop het zorgbudget automatisch toegekend zal worden aan nieuwe bewoners.

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wanneer de automatische toekenning van toepassing zal zijn in alle Vlaamse woonzorgcentra. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de digitale facturatie en dus ook de automatische toekenning opvolgt, zal hierover verder communiceren.

Meer informatie

Meer info over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden vind je hier.

Toegevoegd op 14 juni 2019