Aandacht voor de preventie van zelfdoding

Aandacht voor de preventie van zelfdoding

kom uit je kop

Op 10 september is het Werelddag Suïcidepreventie. Een dag waarop we stilstaan bij mensen die overleden zijn door suïcide en hun nabestaanden. Zo’n dag is belangrijk, want er heerst nog steeds een taboe over praten over zelfmoordgedachten. Ook ouderen ervaren suïcidale gevoelens. Meer dan 1 op 3 gevallen van zelfdoding in Vlaanderen gebeurt door iemand die 65 jaar of ouder is. En mannelijke 85-plussers vormen de grootste risicogroep.  

Werelddag Suïcidepreventie 

Elk jaar vindt op 10 september de Werelddag Suïcidepreventie plaats. Dat het nog steeds nodig is om het thema suïcidepreventie bespreekbaar te maken, bewijst het feit dat er veel mensen worstelen met zelfmoordgedachten, maar daar niet over durven praten. “De Werelddag Suïcidepreventie toont hen dat ze er niet alleen voor staan”, vertelt Eva Dumon, wetenschappelijk medewerker bij VLESP ofwel het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.  

Mannelijke 85-plussers hebben de meeste kans om te overlijden door zelfdoding, in vergelijking met vrouwen en andere leeftijdsgroepen. Dat komt onder andere omdat de Vlaming niet goed is in het praten over gevoelens. “En bij ouderen ligt die drempel om over gevoelens te praten nog wat hoger”, legt Dumon uit. “Ouderen zijn vaak opgegroeid met het gevoel dat ze altijd moeten doorzetten en niet mogen klagen. Die gedachtes krijg je er moeilijk uit.” 

Kom uit je kop 

Om het taboe te doorbreken, ontwikkelde VLESP een campagne ‘Kom uit je kop’. “Met behulp van de campagne ‘Kom uit je kop’ willen we vooral mannen die zelfmoordgedachten hebben, aanmoedigen om hun problemen aan te pakken”, vertelt Eva Dumon. “Uit cijfers blijkt namelijk dat niet enkel ouderen, maar ook mannen van middelbare leeftijd een risicogroep zijn.” 

“Met behulp van de campagne willen we mannen stimuleren om te zoeken naar een manier die voor hen werkt om met moeilijke gedachten om te gaan. Voor sommige mannen kan dat praten zijn, anderen kijken liever een film of gaan fietsen met een vriend. Ook door te focussen op dingen die je wél graag doet en die afleiding bieden, pak je je suïcidegedachten aan.”  

Zelf getuigen? 

Ben jij iemand die donkere gedachten had of heeft? Dan is jouw getuigenis heel erg waardevol voor VLESP. Het centrum wil via de campagne de mentale gezondheid van mannen versterken, door herkenbare en hoopvolle verhalen te delen. Je kan je getuigenis, al dan niet anoniem, aan VLESP bezorgen via Saar.VanLysebetten@UGent.be.  

Wens je meer info over de campagne? Surf naar www.komuitjekop.be. | Interesse in dit thema? Hou dan zeker onze nieuwsbrief en website in de gaten. Er komt een uitgebreid gesprek met Eva Dumon in onze Actueel die verschijnt in november 2022.   

Toegevoegd op 8 September 2022