Opnieuw veilige groepsactiviteiten met de coronagids

Opnieuw veilige groepsactiviteiten met de coronagids

ouderenverenigingen groepsactiviteiten sectorgids federatie sociocultureel

Bij verenigingen groeit de goesting om opnieuw groepsactiviteiten te organiseren. Toch blijft de bezorgdheid om onze gezondheid een terechte bekommernis. Daarom heeft de Federatie voor sociaal-culturele verenigingen een sectorgids opgesteld met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes om groepsactiviteiten zo veilig mogelijk herop te starten, zowel voor de vrijwilligers als voor de deelnemers.

Maak een risicoanalyse

Groepsbijeenkomsten kunnen natuurlijk enorm verschillen van elkaar. Daarom is het voor elke organisator belangrijk om bij elke groepsactiviteit vooraf een goede risicoanalyse te maken met betrekking tot de deelnemers, de locatie, de aard van de activiteit en de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit. In functie hiervan dient hij de nodige beslissingen te nemen en de voldoende maatregelen te treffen.

Communiceer met je vrijwilligers en deelnemers

Ook de communicatie met de vrijwilligers en met de deelnemers voor en tijdens de activiteit is een belangrijk aandachtspunt in de sectorgids. In het geval van een besmetting is de communicatie naar deelnemers toe na een activiteit ook van erg groot belang.

Beperk de kans op besmetting

Wat de locatie en het gebruik van materiaal betreft, moet geprobeerd worden om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Tijdens de activiteit moet een organisator of verantwoordelijke kunnen bijsturen. Voor volgende activiteiten is het belangrijk dat de organisator goed evalueert of alle stappen goed gevolgd zijn en waar er mogelijk extra aandacht aan besteed moet worden.

Voor iedere groepsactiviteit wordt er natuurlijk ook van de deelnemers verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en alle richtlijnen naleven, zodatĀ  de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Meer informatie

De volledige sectorgids vind je hier.

Toegevoegd op 19 juni 2020