Opgelet met medische attesten

Opgelet met medische attesten

medisch attest vrijwilligers

Er zijn steeds meer organisaties die bij de (her)inschakeling van hun vrijwilligers of werknemers eisen dat zij een medisch attest voorleggen. Zowel vrijwilligers als werknemers meldden al bij Unia, het interfederale centrum voor Gelijke Kansen, dat deze vraag soms gesteld wordt. Opgelet, want dat mag niet zomaar.

Waarom vragen werkgevers en vrijwilligerscoördinatoren zo’n attest?

Zij willen het risico vermijden op besmetting voor de collega’s of andere vrijwilligers vermijden. Maar door een attest of verklaring te vragen als voorwaarde om weer aan de slag te gaan, ontstaat er een nieuw risico: de terugkeer naar het werk pas toe te staan op basis van gezondheidstoestand of leeftijd. Bovendien impliceert het opvragen van medische attesten een inmenging in de persoonlijke sfeer van mensen, een inbreuk op de privacy dus. Gegevens over de gezondheid van mensen mogen niet zomaar verzameld worden.

Wij vroegen dit na bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zo’n medisch attest of een verklaring op eer mag een werkgever alleen vragen als het een professionele essentiële voorwaarde is om in een goede gezondheid te zijn. Enkel de bedrijfsarts kan dan dit attest opstellen.

Lees hier het antwoord van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Unia lijstte een aantal concrete situaties op in vraag en antwoord. Je ontdekt ze op de website van Unia.

Toegevoegd op 19 juni 2020