Primeur in Europa: Vlaamse Walkabilityscore-tool

Primeur in Europa: Vlaamse Walkabilityscore-tool

Walkability

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde de ‘Walkabilityscore-tool’, een nieuw online instrument dat in kaart brengt in welke mate mensen in hun buurt worden aangezet om zich op een actieve manier te verplaatsen. Met de score kunnen lokale besturen en ruimtelijke planners bepalen in welke buurten welke maatregelen aangewezen zijn zodat mensen zich meer te voet of met de fiets verplaatsen in plaats van met de auto.

Meer bewegen en minder de auto nemen
70% van hun verplaatsingen doen Vlamingen met de auto (onderzoek Verplaatsingsgedrag, 2017). Dat is een stijging van 5% in vergelijking met 2008. Zelfs voor ruim de helft van de verplaatsingen van minder dan 3 km springen we in de auto. Meer dan 4 op 10 Vlamingen beweegt te weinig.

Maar, mensen stappen en fietsen meer in buurten waar verschillende functies in de nabijheid zijn (zoals winkelen, ontspanning, kantoren en onderwijs), waar de straten via verschillende kruispunten goed met elkaar verbonden zijn en waar de woondichtheid hoog is. De walkabilityscore-tool is dan ook gebaseerd op deze drie factoren. De tool moet lokale besturen, ruimtelijke planners en ambtenaren aansporen om buurten te selecteren die maatregelen nodig hebben om ‘gezonde buurten’ te worden.

Dr. Ragnar Van Acker, Vlaams Instituut Gezond Leven: “Uit verschillende Vlaamse en internationale studies blijkt dat volwassenen die in buurten met een hoge walkabilityscore wonen, 80 minuten per week meer stappen en 40 minuten per week meer fietsen om ergens naartoe te gaan dan volwassenen die in buurten met een lage walkabilityscore wonen. Daarnaast stappen deze volwassenen ook 20 minuten per week meer in hun vrije tijd en hebben ze een gezonder gewicht. Voor het eerst werd die score ook berekend over heel Vlaanderen en in een gebruiksvriendelijke tool gegoten, een primeur in Europa.”

“Inwoners van steden met een hoge walkability-score bewegen dus doorgaans meer, maar door het drukke verkeer is de luchtkwaliteit er vaak slechter. In de buurten met een hoge walkabililty-score ligt dus ook veel potentieel voor het verbeteren van de luchtkwaliteit: vervang gemotoriseerde verplaatsingen door actieve verplaatsingen te voet of per fiets. We willen dat deze nieuwe tool gebruikt wordt om overleg te stimuleren tussen verschillende beleidsdomeinen. Zo kunnen bijvoorbeeld de dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Welzijn de kaarten en score samen bespreken.”

Meer informatie

Lees meer op de website van Gezond Leven.

Toegevoegd op 21 September 2018