Eerste stap naar afschaffing reservatieplicht voor rolstoelgebruikers

Eerste stap naar afschaffing reservatieplicht voor rolstoelgebruikers

Iconen toegankelijkheidsstatus

De Lijn wil komaf maken met de reservatieplicht van rolstoelgebruikers voor bus en tram. Het is de bedoeling dat zij net als iedereen een rit kunnen maken wanneer ze willen. Daarom start de vervoermaatschappij een proefproject op vijf ‘meer mobiele’ lijnen. Dit zijn lijnen met meerdere toegankelijke haltes en uitsluitend toegankelijke voertuigen. Mensen met een visuele of motorische beperking kunnen zelf nagaan of hun halte toegankelijk is.

36 000 haltes in kaart gebracht
Waar De Lijn verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van haar voertuigen, zijn het de lokale besturen en het Vlaams Gewest die werk moeten maken van de toegankelijkheid van de haltes. Om hen te helpen met het toegankelijk maken van de belangrijkste haltes, inventariseerde De Lijn de voorbije maanden haar bijna 36 000 haltes. De nieuwe inventaris bundelt informatie over de exacte positie, de uitrusting (zoals een schuilhuisje, fietsenrek, vuilnisbak) en de toegankelijkheid van elke halte. Dit laatste gaat over de aanwezigheid van een verhoogd perron, de hellingsgraad naar het voertuig en de aanwezigheid van geleidetegels.

Uit de inventaris blijkt dat 26% van de haltes (8 640 haltes) toegankelijk is met assistentie. Zonder assistentie is dit 10% (3 312 haltes). Bijna 5% (1 498 haltes) heeft een tactiele geleiding voor blinden en slechtzienden. In de centrumsteden ligt het aandeel toegankelijke haltes hoger.

Meer mobiele lijnen
Op vijf ‘meer mobiele lijnen’ – een per provincie – kunnen rolstoelgebruikers voortaan zonder reservatie meerijden. Het gaat om de Kusttram, tram 1 in Gent (Flanders Expo – Evergem), tram 15 (Boechout – Linkeroever) in Antwerpen, de Ringbus 600 en 601 in Leuven en lijn 51 (Hasselt – Heusden) in Limburg. De Lijn zet op deze trajecten uitsluitend toegankelijke bussen of trams in. De toegankelijke haltes zijn zo goed mogelijk gespreid over het traject. Lokale gebruikersverenigingen krijgen informatie over de proefprojecten.

3 symbolen zeggen hoe toegankelijk de halte is
Drie symbolen zeggen voor wie de halte toegankelijk is: voor mensen met een visuele beperking, een mobiele beperking zonder assistentie en met assistentie.

Meer informatie
De toegankelijkheidsinformatie is ook online op te vragen voor alle haltes in Vlaanderen via www.delijn.be/mml.

Toegevoegd op 1 December 2017