23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’

23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’

23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ en starten hiermee een kwaliteitstraject. Dit is een initiatief van Inter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) dat hiermee de lokale besturen wil ondersteunen bij de uitwerking van hun toegankelijkheidsbeleid.

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. Ook die inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking.

5 pilootgemeenten

Op 14 februari 2017 kwamen de 5 pilootgemeenten Asse, Beringen, Kortrijk, Maldegem en Sint-Niklaas voor de eerste keer samen. Ze werkten samen aan een referentiekader, een zelfevaluatie en een charter ‘naar een toegankelijke stad/gemeente’.

De gemeenten en Inter brachten in kaart wat er allemaal moet gebeuren om de integrale toegankelijkheid verder te verbeteren en te komen tot een sterker toegankelijkheidsbeleid. Ze zochten uit wie hierbij allemaal een rol speelt en welke initiatieven nodig zijn. Binnenkort verschijnt een publicatie waarin dit referentiekader voorgesteld en in detail uitgelegd wordt.

Referentiekader en evaluatietool

Aan de hand van het referentiekader maken alle deelnemende gemeenten een evaluatieoefening rond het toegankelijkheidsbeleid in hun gemeente. Het doel is om het huidige beleid in kaart te brengen maar het is ook een stimulans om nieuwe doelstellingen en acties voor de toekomst vast te leggen en het toegankelijkheidsbeleid te versterken. Zo zal elke gemeente een groeitraject op eigen maat uitstippelen.

Belangrijke uitgangspunten van een integraal en geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid

Bij de start van elk project denken de gemeenten goed na over de toegankelijkheid voor alle inwoners. Toegankelijkheid voor iedereen moet vanzelfsprekend worden. Alle diensten en inwoners van de gemeente kunnen hieraan meewerken.

De inwoners van een gemeente weten het best welke noden er zijn op vlak van toegankelijkheid en wat er meest dringend aangepakt moet worden. Daarom zal de gemeente veel inspanningen doen om hen op tijd te betrekken bij de uitwerking van nieuwe projecten en het toegankelijkheidsbeleid.

De gemeenten willen ook nauw samenwerken met partners die op hun beurt kunnen bijdragen aan een betere toegankelijkheid, zoals vervoersmaatschappijen, nutsbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, lokale zelfstandigen, …

Convenant met Inter

De gemeenten die het charter ondertekenden, werken al langer aan hun integrale toegankelijkheid. Ze hebben namelijk allemaal, vaak sinds jaren, een samenwerkingsovereenkomst (convenant) met Inter. Door het kwaliteitstraject op te starten willen ze toegankelijkheid verder duurzaam inbedden in het gemeentelijk beleid. Meer info op www.inter.vlaanderen.

Steden en gemeenten die het charter ondertekenden

As, Asse, Beringen, Blankenberge, Bree, Dilsen-Stokkem, Hooglede, Ieper, Jabbeke, Kortrijk, Lummen, Maasmechelen, Maldegem, Middelkerke, Nieuwpoort, Ninove, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Wevelgem, Wielsbeke, Zonnebeke, Zwevegem

Toegevoegd op 29 September 2017