Banken moeten oog blijven hebben voor de digitale kloof

Banken moeten oog blijven hebben voor de digitale kloof

Naar aanleiding van de aankondiging van ING om heel wat lokale kantoren te sluiten, werd er in de media terecht gesteld dat internetbankieren voor veel mensen niet vanzelfsprekend is. De Vlaamse Ouderenraad wijst erop dat slechts 33% van de 65- tot 74-jarigen vertrouwd is met internetbankieren. Voor de 75-plussers ligt dit cijfer allicht nog een heel stuk lager. Hoewel steeds meer ouderen wegwijs zijn in ICT, mag de digitale kloof dus niet onderschat worden: lokale bankkantoren en persoonlijk contact blijven essentieel!

De digitale kloof is trouwens niet beperkt tot het internetbankieren. Zo’n 40% van de 65- tot 74-jarigen in België gebruikte nog nooit een computer, en 43% surfte nog nooit op het internet. Ook onder de 55- tot 64-jarigen gebruikte 21% (1 op 5 dus) nog nooit het internet. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie.

De voornaamste redenen die ouderen aanhalen om geen internet te gebruiken, zijn dat ze het niet nodig vinden (58%), de vaardigheden missen (45%), het materiaal te duur vinden (16%), de kostprijs van een internet te hoog vinden (12%) of bezorgd zijn om hun veiligheid of privacy (9%). Sommige ouderen kunnen er ook moeilijk mee overweg omwille van gezichtsstoornissen of andere motorische hindernissen.

Berichtgeving en getuigenissen vind je hier.

Toegevoegd op 7 oktober 2016