KUNST +50 aan de muren in ziekenhuizen en woonzorgcentra

KUNST +50 aan de muren in ziekenhuizen en woonzorgcentra

Ouderen ontdekken vaak op latere leeftijd hun talent voor kunst. Sommige zetten als jongere reeds hun eerste stappen als kunstenaar maar door hun drukke leven (werk en gezin) herontdekken ze zichzelf vaak eens ze gepensioneerd zijn. Anderen voelen deze interesses en talenten sluimeren maar hebben om dezelfde redenen geen tijd noch de mogelijkheid gehad om hiermee iets te doen. Pas op latere leeftijd (minder werken, kinderen studeren, …) vinden ze tijd voor zichzelf, tijd om deze talenten te ontwikkelen: ze gaan naar de academie, volgen allerlei cursussen of gaan als autodidact aan de slag. Hun talenten zijn eindeloos: schilderen, beeldhouwen, keramiek, … ze zijn van alle markten thuis en hun werk straalt passie en bedrevenheid uit.

Toch krijgen kunstenaars +50 nog te weinig de mogelijkheid om hun werk aan een groot publiek voor te stellen. Ze moeten vaak opboksen tegen het talent van het jonge geweld. Omdat FedOS vzw overtuigd is van de plastische meerwaarde van seniorenkunst op vlak van Kunst en Cultuur onderzoekt FedOS verschillende mogelijkheden om seniorenkunstenaars 50+ ook op regionaal en lokaal vlak de kans te geven hun werken tentoon te stellen.
Zo organiseerden zij in de periode 2010 – 2016 183 expo’s in 17 verschillende Ethias kantoren in Vlaanderen met ongeveer een 70-tal kunstenaars +50. Elke kunstenaar kreeg de mogelijkheid om zijn werken voor minimum 3 en maximum 6 maanden tentoon te stellen. Dit maakt dat er geregeld nieuwe werken aan de muren waren te bewonderen. Van elke kunstenaar +50 wordt een portfolio gemaakt en de opbouw gebeurt door de kunstenaar zelf in samenwerking met FedOS vzw.

Vanaf 2017 wil FedOS graag in zee gaan met nieuwe partners: ziekenhuizen en woonzorgcentra. KUNST +50 aan de muren zal zeker geapprecieerd worden door bewoners, patiënten, bezoekers én door de kunstenaars zelf. Kan de gang in jouw ziekenhuis of woonzorgcentrum opgefleurd worden en wil je meewerken aan dit initiatief?

Voor meer informatie kan je terecht bij FedOS vzw, Rudy Blauwbloeme, 02 218 27 19 of info@fedos.be.

Toegevoegd op 18 november 2016