Wat vinden de Poperingse ouderen belangrijk?

Wat vinden de Poperingse ouderen belangrijk?

De ouderenraad van Poperinge maakte een memorandum naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2018. Essentieel is dat elke oudere de kans krijgt om actief ouder te worden, en dat niet enkel op fysiek vlak. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om in zijn situatie en met zijn competenties ouder te worden. Zo wordt het sociaal, mentaal en lichamelijk welzijn bevorderd, kan je maatschappelijk participeren en jezelf blijven ontplooien. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol.

De ouderenraad van Poperinge stelt dat gemeenten daartoe heel wat hefbomen in handen hebben. Hefbomen die bijdragen tot een leeftijdsvriendelijke gemeente. Zo wensen ze bijvoorbeeld de oprichting van een seniorenloket. Dit zou een centraal info- en aanspreekpunt kunnen worden voor 60-plussers op het vlak van welzijn, wonen en zorg.

Het volledige memorandum kan je hier lezen.

Toegevoegd op 6 april 2018